ورود کاربران

استخدام تکنسین الکترونیک در کرج

آگهی استخدام تکنسین الکترونیک آشنا به تعمیرات برد الکترونیکی در کرج

آگهی استخدام تکنسین الکترونیک آشنا به تعمیرات برد الکترونیکی در کرج آگهی استخدام تکنسین الکترونیک آشنا به تعمیرات برد الکترونیکی در کرج یک نفر فوق دیپلم آقا با سابقه تعمیرات....

مهلت ثبت نام : 1396/02/27

آگهی استخدام تکنسین الکترونیک آقا در کارگاه تولیدی در کرج

آگهی استخدام تکنسین الکترونیک آقا در کارگاه تولیدی در کرج آگهی استخدام تکنسین الکترونیک آقا در کارگاه تولیدی در کرج دیپلم یا کاردانی برق صنعتی یا الکترونیک (آقا) جهت یک....

مهلت ثبت نام : 1396/02/19

آگهی استخدام تکنسین الکترونیک آشنا به لحیم کاری در شرکت خصوصی در کرج

آگهی استخدام تکنسین الکترونیک آشنا به لحیم کاری در شرکت خصوصی در کرج آگهی استخدام تکنسین الکترونیک آشنا به لحیم کاری در شرکت خصوصی در کرج همکار خانم آشنا به....

مهلت ثبت نام : 1396/02/19

آگهی استخدام تکنسین برق و الکترونیک در شرکت صنعتی در کرج

آگهی استخدام تکنسین برق و الکترونیک در شرکت صنعتی در کرج آگهی استخدام تکنسین برق و الکترونیک در شرکت صنعتی در کرج لیسانس فوق دیپلم، دیپلم الکترونیک و برق صنعتی.....

مهلت ثبت نام : 1396/02/13

آگهی استخدام تکنسین الکترونیک و برق صنعتی در یک کارگاه تولیدی در کرج

آگهی استخدام تکنسین الکترونیک و برق صنعتی در یک کارگاه تولیدی در کرج آگهی استخدام تکنسین الکترونیک و برق صنعتی در یک کارگاه تولیدی در کرج دیپلم یا کاردانی برق....

مهلت ثبت نام : 1396/02/16

آگهی استخدام تکنسین الکترونیک جهت نصب سیستم های اتوماسیون در کرج

آگهی استخدام تکنسین الکترونیک جهت نصب سیستم های اتوماسیون در کرج آگهی استخدام تکنسین الکترونیک جهت نصب سیستم های اتوماسیون در کرج تکنسین الکترونیک آقا جهت نصب سیستم های اتوماسیون....

مهلت ثبت نام : 1396/02/16

آگهی استخدام تکنسین الکترونیک با سابقه کار در شرکت خصوصی در کمالشهر کرج

آگهی استخدام تکنسین الکترونیک با سابقه کار در شرکت خصوصی در کمالشهر کرج آگهی استخدام تکنسین الکترونیک با سابقه کار در شرکت خصوصی در کمالشهر کرج تکنسین یا کارشناس الکترونیک....

مهلت ثبت نام : 1396/02/05

آگهی استخدام مهندس و تکنسین الکترونیک در شرکت سوما الکترونیک در کرج

آگهی استخدام مهندس و تکنسین الکترونیک در شرکت سوما الکترونیک در کرج آگهی استخدام مهندس و تکنسین الکترونیک در شرکت سوما الکترونیک در کرج شرکت سوما الکترونیک دعوت به همکاری....

مهلت ثبت نام : 1395/12/23

آگهی استخدام تکنسین الکترونیک آشنا به مونتاژ و لحیم کاری در کرج

آگهی استخدام تکنسین الکترونیک آشنا به مونتاژ و لحیم کاری در کرج آگهی استخدام تکنسین الکترونیک آشنا به مونتاژ و لحیم کاری در کرج تکنسین الکترونیک آقا آَشنا به مونتاژ....

مهلت ثبت نام : 1395/12/20

آگهی استخدام تکنسین الکترونیک در کرج

آگهی استخدام تکنسین الکترونیک در کرج آگهی استخدام تکنسین الکترونیک در کرج خانم مسلط به امور الکتریک و الکترونیک ترجیحا با تجربه و مدرک کارشناسی، کمالشهر. ۱۳-۳۴۷۱۴۵۱۲ سایت کاریابی karyab.net ارائه دهنده....

مهلت ثبت نام : 1395/11/06

بارگذاری موارد بیشتر