ورود کاربران

استخدام ترشکار در مشهد

آگهی استخدام تراشکار در کارگاه تولیدی در مشهد

آگهی استخدام تراشکار در کارگاه تولیدی در مشهد آگهی استخدام تراشکار در کارگاه تولیدی در مشهد یک کارگاه تولیدی بین توس ۸۴ و ۸۶ به تعدادی تراشکار ماهر و نیمه....

مهلت ثبت نام : 1395/11/22

اگهی استخدام تراشکار ماهر در شهرک صنعتی توس در مشهد

اگهی استخدام تراشکار ماهر در شهرک صنعتی توس در مشهد اگهی استخدام تراشکار ماهر در شهرک صنعتی توس در مشهد به تعدادی تراشکار ماهر جهت کار در شهرک صنعتی توس....

مهلت ثبت نام : 1395/11/21

آگهی استخدام تراشکار در شرکت معتبر در مشهد

آگهی استخدام تراشکار در شرکت معتبر در مشهد آگهی استخدام تراشکار در شرکت ممعتبر در مشهد به تعدادی کارگر ماهر جهت کار در سالن تراشکاری نیازمندیم. ۰۹۱۰۵۵۱۴۹۹۶ و ۰۵۱۳۳۱۲۷۹۹۸ نکات....

مهلت ثبت نام : 1395/11/21

بارگذاری موارد بیشتر