ورود کاربران

استخدام تراشکار در مشهد

آگهی استخدام جوشکار و تراشکار در کارگاه تولیدی در جاده قدیم قوچان مشهد

آگهی استخدام جوشکار و تراشکار در کارگاه تولیدی در جاده قدیم قوچان مشهد آگهی استخدام جوشکار و تراشکار در کارگاه تولیدی در جاده قدیم قوچان مشهد به تعدادی جوشکار و.....

مهلت ثبت نام : 1396/03/11

آگهی استخدام تراشکار ماهر در مشهد

آگهی استخدام تراشکار ماهر در مشهد آگهی استخدام تراشکار ماهر در مشهد به تراشکار ماهر نیازمندیم . 09158354564    

مهلت ثبت نام : 1396/03/20

آگهی استخدام تراشکار و فرزکار و CNC کار در مشهد

آگهی استخدام تراشکار و فرزکار و CNC کار در مشهد آگهی استخدام تراشکار و فرزکار و CNC کار در مشهد تراشکار ، فرزکار و CNC کار ساده و ماهر نیازمندیم....

مهلت ثبت نام : 1396/03/20

آگهی استخدام جوشکار و تراشکار در شرکت صنعتی در توس مشهد

آگهی استخدام جوشکار و تراشکار در شرکت صنعتی در توس مشهد آگهی استخدام جوشکار و تراشکار در شرکت صنعتی در توس مشهد به چند نفر تراشکار و جوشکار آشنا به....

مهلت ثبت نام : 1396/03/09

آگهی استخدام جوشکار و تراشکار در شرکت صنعتی در جاده قدیم قوچان مشهد

آگهی استخدام جوشکار و تراشکار در شرکت صنعتی در جاده قدیم قوچان مشهد آگهی استخدام جوشکار و تراشکار در شرکت صنعتی در جاده قدیم قوچان مشهد به تعدادی جوشکار و....

مهلت ثبت نام : 1396/03/09

آگهی استخدام تراشکار و فرزکار ماهر در کارگاه تولیدی در قاسم آباد مشهد

آگهی استخدام تراشکار و فرزکار ماهر در کارگاه تولیدی در قاسم آباد مشهد آگهی استخدام تراشکار و فرزکار ماهر در کارگاه تولیدی در قاسم آباد مشهد به چند کارگر تراشکار....

مهلت ثبت نام : 1396/03/09

آگهی استخدام چند ردیف شغلی ویژه در مشهد 27 اردیبهشت 96

آگهی استخدام چند ردیف شغلی ویژه در مشهد 27 اردیبهشت 96 آگهی استخدام چند ردیف شغلی ویژه در مشهد 27 اردیبهشت 96 به تعدادی خانم و آقای عرب زبان آشنا....

مهلت ثبت نام : 1396/03/06

آگهی استخدام تراشکار CNC آشنا به کنترل فنوک در مشهد

آگهی استخدام تراشکار CNC آشنا به کنترل فنوک در مشهد آگهی استخدام تراشکار CNC آشنا به کنترل فنوک در مشهد تراشکار CNC آشنا به کنترل فنوک و نرم افزارهای solid....

مهلت ثبت نام : 1396/03/15

آگهی استخدام تراشکار در خدمات صنعتی اعتماد در مشهد

آگهی استخدام تراشکار در خدمات صنعتی اعتماد در مشهد آگهی استخدام تراشکار در خدمات صنعتی اعتماد در مشهد خدمات صنعتی اعتماد به تراشکار ماهر نیازمندیم . رجبی 09151156057 – 09021207242....

مهلت ثبت نام : 1396/03/15

آگهی استخدام تراشکار مجرب در کارگاه صنعتی در مشهد

آگهی استخدام تراشکار مجرب در کارگاه صنعتی در مشهد آگهی استخدام تراشکار مجرب در کارگاه صنعتی در مشهد به یک تراشکار مجرب نیازمندیم . 09153117953 . منبع : نیازمندیهای همشهری....

مهلت ثبت نام : 1396/03/04

بارگذاری موارد بیشتر