ورود کاربران

استخدام بسته بند

آگهی استخدام بسته بند در کرج- 4 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام بسته بند در کرج- 4 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام بسته بند در کرج- 4 اردیبهشت 1396 تعدادی همکار خانم جهت بسته بندی ساکن فردیس نیازمندیم. 36601253 . تعدادی....

مهلت ثبت نام : 1396/02/24

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 30 فروردین 1396

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 30 فروردین 1396 آگهی استخدام بسته بند در تهران- 30 فروردین 1396 تعدادی خانم جوان جهت بسته بندی CD در انتشارات نیازمندیم . 66123630....

مهلت ثبت نام : 1396/02/19

آگهی استخدام بسته بند پوشاک در تهران- 30 فروردین 1396

آگهی استخدام بسته بند پوشاک در تهران- 30 فروردین 1396 آگهی استخدام بسته بند پوشاک در تهران- 30 فروردین 1396 تعدادی خانم جهت بسته بندی جوراب تمام  وقت و پاره....

مهلت ثبت نام : 1396/02/19

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 28 فروردین 1396

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 28 فروردین 1396 آگهی استخدام بسته بند در تهران- 28 فروردین 1396 تعدادی بسته بند پوشاک خانم در محیطی کاملا زنانه ( بهارستان –....

مهلت ثبت نام : 1396/02/17

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 27 فروردین 1396

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 27 فروردین 1396 آگهی استخدام بسته بند در تهران- 27 فروردین 1396 تعدادی بسته بند خانم و کارگر ساده آقا نیازمندیم . 66958801 .....

مهلت ثبت نام : 1396/02/16

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 26 فروردین 1396

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 26 فروردین 1396 آگهی استخدام بسته بند در تهران- 26 فروردین 1396 تعدادی کارگر خانم جهت بسته بندی نیازمندیم . ( محدوده عبدل آباد....

مهلت ثبت نام : 1396/02/15

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 21 فروردین 1396

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 21 فروردین 1396 آگهی استخدام بسته بند در تهران- 21 فروردین 1396 به 2 نفر خانم جهت بسته بندی لوازم یدکی نیازمندیم . (....

مهلت ثبت نام : 1396/02/10

آگهی استخدام بسته بند پوشاک در تهران- 21 فروردین 1396

آگهی استخدام بسته بند پوشاک در تهران- 21 فروردین 1396 آگهی استخدام بسته بند پوشاک در تهران- 21 فروردین 1396 به تعدادی بخار کار و بسته بند کار ماهر خانم....

مهلت ثبت نام : 1396/02/10

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 19 فروردین 1396

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 19 فروردین 1396 آگهی استخدام بسته بند در تهران- 19 فروردین 1396 به تعدادی خانم جهت بسته بندی نیازمندیم . 33976219 – 09125713372 .....

مهلت ثبت نام : 1396/02/08

آگهی استخدام بسته بند پوشاک در تهران- 19 فروردین 1396

آگهی استخدام بسته بند پوشاک در تهران- 19 فروردین 1396 آگهی استخدام بسته بند پوشاک در تهران- 19 فروردین 1396 کارگر ساده خانم جهت بسته بندی نیازمندیم . ( محدوده....

مهلت ثبت نام : 1396/02/08

بارگذاری موارد بیشتر