ورود کاربران

استخدام بسته بند در تهران

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 23 اسفند 1395

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 23 اسفند 1395 آگهی استخدام بسته بند در تهران- 23 اسفند 1395 کارگر ساده خانم جهت بسته بندی مواد غذایی نیازمندیم . 33895299 .....

مهلت ثبت نام : 1396/01/13

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 22 اسفند 1395

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 22 اسفند 1395 آگهی استخدام بسته بند در تهران- 22 اسفند 1395 تعدادی خانم جهت بسته بندی کیف زنانه نیازمندیم . حوالی میدان هفت....

مهلت ثبت نام : 1396/10/11

آگهی استخدام بسته بند پوشاک خانم و آقا در انبار پوشاک معتبر در محدوده نیاوران تهران

آگهی استخدام بسته بند پوشاک خانم و آقا در انبار پوشاک معتبر در محدوده نیاوران تهران آگهی استخدام بسته بند پوشاک خانم و آقا در انبار پوشاک معتبر در محدوده....

مهلت ثبت نام : 1396/01/01

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 16 اسفند 1395

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 16 اسفند 1395 آگهی استخدام بسته بند در تهران- 16 اسفند 1395 به تعدادی بسته بند جهت جوراب ، خ خیام  شمالی ، پشت....

مهلت ثبت نام : 1396/01/06

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 15 اسفند 1395

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 15 اسفند 1395 آگهی استخدام بسته بند در تهران- 15 اسفند 1395 تعدادی خانم جهت بسته بندی کیف زنانه نیازمندیم . حوالی میدان هفت....

مهلت ثبت نام : 1396/01/05

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 14 اسفند 1395

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 14 اسفند 1395 آگهی استخدام بسته بند در تهران- 14 اسفند 1395 به تعدادی بسته بند ماهر خانم نیازمندیم . جهت تولیدی پوشاک زنانه....

مهلت ثبت نام : 1396/01/04

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 11 اسفند 1395

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 11 اسفند 1395 آگهی استخدام بسته بند در تهران- 11 اسفند 1395 تعدادی نیروی ساده جهت بسته بندی در صحافی نیازمندیم . انقلاب ،....

مهلت ثبت نام : 1396/01/01

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 8 اسفند 1395

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 8 اسفند 1395 آگهی استخدام بسته بند در تهران- 8 اسفند 1395 بسته بند ( پوشاک – کیف – کفش ) بسته بند ماهر....

مهلت ثبت نام : 1395/12/28

آگهی استخدام بسته بند در شرکت تولیدی در تهران

آگهی استخدام بسته بند در شرکت تولیدی در تهران آگهی استخدام بسته بند در شرکت تولیدی در تهران بسته بند (پوشاک- کیف- کفش) همکار خانم جهت کار در تولیدی نیازمندیم.....

مهلت ثبت نام : 1395/12/12

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 4 اسفند 1395

آگهی استخدام بسته بند در تهران- 4 اسفند 1395 آگهی استخدام بسته بند در تهران- 4 اسفند 1395 تعدادی بسته بند و اتوکار خانم جهت پوشاک بچه گانه حوالی سعدی....

مهلت ثبت نام : 1395/12/24

بارگذاری موارد بیشتر