ورود کاربران

استخدام برقکار در مشهد

آگهی استخدام برقکار در مشهد- 31 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام برقکار در مشهد- 31 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام برقکار در مشهد- 31 اردیبهشت 1396 به تعدادی برقکار ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم . 09156848184 . به تعدادی برقکار....

مهلت ثبت نام : 1396/03/20

آگهی استخدام برقکار در شرکت معتبر در مشهد

آگهی استخدام برقکار در شرکت معتبر در مشهد آگهی استخدام برقکار در شرکت معتبر در مشهد به برق کار مبتدی نیازمندیم . 09153069682 تبریزی .

مهلت ثبت نام : 1396/03/09

آگهی استخدام برقکار ماهر در شرکت خصوصی در مشهد

آگهی استخدام برقکار ماهر در شرکت خصوصی در مشهد آگهی استخدام برقکار ماهر در شرکت خصوصی در مشهد به تعدادی نیروی برق نیازمندیم . 09365816064 .

مهلت ثبت نام : 1396/03/09

آگهی استخدام برقکار در مشهد- 28 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام برقکار در مشهد- 28 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام برقکار در مشهد- 28 اردیبهشت 1396 به تعدادی برقکار ماهر صنعتی نیازمندیم . 09155570789 . به تعدادی نیروی برقکار نیازمندیم....

مهلت ثبت نام : 1396/03/17

آگهی استخدام برقکار در مشهد- 26 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام برقکار در مشهد- 26 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام برقکار در مشهد- 26 اردیبهشت 1396 به تعدادی نیروی برق نیازمندیم . 09365816064 . به تعدادی برقکار ماهر صنعتی نیازمندیم....

مهلت ثبت نام : 1396/03/15

آگهی استخدام برقکار ماهر در پروژه ساختمانی در مشهد

آگهی استخدام برقکار ماهر در پروژه ساختمانی در مشهد آگهی استخدام برقکار ماهر در پروژه ساختمانی در مشهد پیمانکار برق ساختمانی نیازمندیم . 09371155454 . منبع : نیازمندیهای همشهری همچنین....

مهلت ثبت نام : 1396/03/04

آگهی استخدام برقکار ماهر آشنا به داکت کشی در مشهد

آگهی استخدام برقکار ماهر آشنا به داکت کشی در مشهد آگهی استخدام برقکار ماهر آشنا به داکت کشی در مشهد به تعدادی نیروی ماهر شبکه کار و برق کار جهت....

مهلت ثبت نام : 1396/03/04

آگهی استخدام برقکار در مشهد- 24 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام برقکار در مشهد- 24 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام برقکار در مشهد- 24 اردیبهشت 1396 یک شرکت پیمانکاری تاسیسات برقی و مکانیکی جهت تکمیل کادر فنی خود تعداد محدودی....

مهلت ثبت نام : 1396/03/13

آگهی استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر در پروژه ساختمانی در مشهد

  آگهی استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر در پروژه ساختمانی در مشهد آگهی استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر در پروژه ساختمانی در مشهد برقکار ساختمانی و صنعتی ماهر....

مهلت ثبت نام : 1396/03/02

آگهی استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر در شرکت ساختمانی در مشهد

آگهی استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر در شرکت ساختمانی در مشهد آگهی استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر در شرکت ساختمانی در مشهد برقکار ماهر و نیمه ماهر ساختمانی....

مهلت ثبت نام : 1396/03/02

بارگذاری موارد بیشتر