ورود کاربران

استخدام برقکار در شیراز

آگهی استخدام چند ردیف شغلی در تعمیرگاه در شیراز

آگهی استخدام چند ردیف شغلی در تعمیرگاه در شیراز آگهی استخدام چند ردیف شغلی در تعمیرگاه در شیراز آگهی استخدام چند ردیف شغلی در شیراز نیازمند یک حسابدار و تعدادی....

مهلت ثبت نام : 1395/12/11

آگهی استخدام برقکار در ساختمان در شیراز

آگهی استخدام برقکار در ساختمان در شیراز آگهی استخدام برقکار در ساختمان در شیراز به تعدادی نیروی برقکار ماهر و نیمه ماهر جهت برق کشی ساختمان نیازمندیم. 09173148149

مهلت ثبت نام : 1395/12/04

آگهی استخدام چند ردیف شغلی در شرکت صنایع غذایی زرین در شیراز

آگهی استخدام چند ردیف شغلی در شرکت صنایع غذایی زرین در شیراز آگهی استخدام چند ردیف شغلی در شرکت صنایع غذایی زرین در شیراز گروه صنایع غذایی زرین سبوس (....

مهلت ثبت نام : 1395/12/01

آگهی استخدام حسابدار و برقکار و مدیر تولید در شرکت معتبر در شیراز

آگهی استخدام حسابدار و برقکار و مدیر تولید در شرکت معتبر در شیراز آگهی استخدام حسابدار و برقکار و مدیر تولید در شرکت معتبر در شیراز یک شرکت معتبر جهت....

مهلت ثبت نام : 1395/12/01

آگهی استخدام جوشکار و برقکار در یک شرکت تولیدی صنعتی شیراز

آگهی استخدام جوشکار و برقکار  در یک شرکت تولیدی صنعتی شیراز آگهی استخدام جوشکار و برقکار  در یک شرکت تولیدی صنعتی شیراز   از افراد واجد شرایط ذیل جهت همکاری....

مهلت ثبت نام : 1395/11/27

بارگذاری موارد بیشتر