ورود کاربران

استخدام برشکار در کرج

آگهی استخدام برشکار و مونتاژ کار ماهر در کارگاه MDF در کرج

آگهی استخدام برشکار و مونتاژ کار ماهر در کارگاه MDF در کرج آگهی استخدام برشکار و مونتاژ کار ماهر در کارگاه MDF در کرج یک نفر برشکار و مونتاژکار حرفه....

مهلت ثبت نام : 1396/02/27

آگهی استخدام برشکار و خیاط مبلمان در کرج

آگهی استخدام برشکار و خیاط مبلمان در کرج آگهی استخدام برشکار و خیاط مبلمان در کرج دعوت به همکاری، یک نفر برشکار و خیاط مبلمان در البرز نیازمندیم. مزایا: با....

مهلت ثبت نام : 1395/11/09

آگهی استخدام برشکار و مونتاژکار حرفه ای MDF در کرج

آگهی استخدام برشکار و مونتاژکار حرفه ای MDF در کرج آگهی استخدام برشکار و مونتاژکار حرفه ای MDF در کرج برشکار و مونتاژکار حرفه ای MDF  آقا محدوده گرمدره نیازمندیم.....

مهلت ثبت نام : 1395/11/06

بارگذاری موارد بیشتر