ورود کاربران

استخدام اپراتور CNC در تهران

آگهی استخدام اپراتور CNC مسلط به پاورمیل در کارگاه تولیدی در شرق تهران

آگهی استخدام اپراتور CNC مسلط به پاورمیل در کارگاه تولیدی در شرق تهران آگهی استخدام اپراتور CNC مسلط به پاورمیل در کارگاه تولیدی در شرق تهران اپراتور فرز CNC مسلط....

مهلت ثبت نام : 1396/03/16

آگهی استخدام اپراتور CNC مسلط به پاورمیل در شرکت خصوصی در شرق تهران

آگهی استخدام اپراتور CNC مسلط به پاورمیل در شرکت خصوصی در شرق تهران آگهی استخدام اپراتور CNC مسلط به پاورمیل در شرکت خصوصی در شرق تهران به یکنفر برنامه نویس....

مهلت ثبت نام : 1396/03/16

آگهی استخدام تکنسین در چند رشته در تهران 30 اردیبهشت 96

آگهی استخدام تکنسین در چند رشته در تهران 30 اردیبهشت 96 آگهی استخدام تکنسین در چند رشته در تهران 30 اردیبهشت 96 سایر تکنسین ها شرکت طراحی مهندسی دعوت به....

مهلت ثبت نام : 1396/03/09

آگهی استخدام اپراتور cnc در کارگاه تولیدی در تهران

آگهی استخدام اپراتور cnc در کارگاه تولیدی در تهران آگهی استخدام اپراتور cnc در کارگاه تولیدی در تهران اپراتور فرز CNC مسلط به power miil و کمک قالبساز پلاستیک ماهر....

مهلت ثبت نام : 1396/03/04

آگهی استخدام اپراتور CNC در شرکت تولیدی در شاد آباد تهران

آگهی استخدام اپراتور CNC در شرکت تولیدی در شاد آباد تهران آگهی استخدام اپراتور CNC در شرکت تولیدی در شاد آباد تهران اپراتور فرز CNC شادآباد. 09121574212 . منبع :....

مهلت ثبت نام : 1396/03/03

آگهی استخدام اپراتور CNC آشنا به برنامه نویسی در شرکت خصوصی در تهران

آگهی استخدام اپراتور CNC آشنا به برنامه نویسی در شرکت خصوصی در تهران آگهی استخدام اپراتور CNC آشنا به برنامه نویسی در شرکت خصوصی در تهران اپراتور فرز cnc اپراتور....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام اپراتور CNC با سابقه در شرکت صنعتی در شهرک صنعتی عباس آباد تهران

آگهی استخدام اپراتور CNC با سابقه در شرکت صنعتی در شهرک صنعتی عباس آباد تهران آگهی استخدام اپراتور CNC با سابقه در شرکت صنعتی در شهرک صنعتی عباس آباد تهران....

مهلت ثبت نام : 1396/02/29

آگهی استخدام قالبساز در تهران 10 اردیبهشت 96

آگهی استخدام قالبساز در تهران 10 اردیبهشت 96 آگهی استخدام قالبساز در تهران 10 اردیبهشت 96 تعدادی اپراتور فرز CNC مسلط به برنامه نویسی با سابقه کار (محدوده شهرقدس). 46801869....

مهلت ثبت نام : 1396/02/20

آگهی استخدام اپراتور CNC با سابقه مسلط به برنامه نویسی در محدوده قدس تهران

آگهی استخدام اپراتور CNC با سابقه مسلط به برنامه نویسی در محدوده قدس تهران آگهی استخدام اپراتور CNC با سابقه مسلط به برنامه نویسی در محدوده قدس تهران تعدادی اپراتور....

مهلت ثبت نام : 1396/02/20

آگهی استخدام اپراتور CNC مسلط به برنامه نویسی در شرکت معتبر در تهران

آگهی استخدام اپراتور CNC مسلط به برنامه نویسی در شرکت معتبر در تهران آگهی استخدام اپراتور CNC مسلط به برنامه نویسی در شرکت معتبر در تهران تعدادی اپراتور فرز CNC....

مهلت ثبت نام : 1396/02/20

بارگذاری موارد بیشتر