ورود کاربران

استخدام اسفند 95

آگهی استخدام تایپیست در تهران- 10 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام تایپیست در تهران- 10 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام تایپیست در تهران- 10 اردیبهشت 1396 تایپیست حرفه ای جهت روزنامه نیازمندیم تماس 10 الی 18. 1 الی 66555200 .....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام تایپیست مسلط به تایپ لاتین در مرکز پزشکی در تهران

آگهی استخدام تایپیست مسلط به تایپ لاتین در مرکز پزشکی در تهران آگهی استخدام تایپیست مسلط به تایپ لاتین در مرکز پزشکی در تهران به تایپیست خانم مسلط به تایپ....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام تایپیست در مطب سونوگرافی در تهران

آگهی استخدام تایپیست در مطب سونوگرافی در تهران آگهی استخدام تایپیست در مطب سونوگرافی در تهران تایپیست خانم جهت مطب سونوگرافی نیازمندیم. 88800404   منبع : نیازمندیهای همشهری این آگهی را....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام تایپیست خانم در تهران

آگهی استخدام تایپیست خانم در تهران آگهی استخدام تایپیست خانم در تهران خانم جهت کار تایپ در منزل نیازمندیم . از ساعت 15 الی 19. 15 به بعد 66469394 منبع....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام تایپیست در انتشارات کاگو در تهران

آگهی استخدام تایپیست در انتشارات کاگو در تهران آگهی استخدام تایپیست در انتشارات کاگو در تهران انتشارات کاگو تایپیست حرفه ای مسلط به فرموا نویسی ترجیحا تمام وقت. 66475752 منبع....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام تایپیست در شرکت کامپیوتری در تهران

آگهی استخدام تایپیست در شرکت کامپیوتری در تهران آگهی استخدام تایپیست در شرکت کامپیوتری در تهران تایپیست حرفه ای خانم تمام وقت جهت کار در شرکت کامپیوتری 9 الی 18....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام تایپیست در مرکز پزشکی حوالی پاسداران تهران

آگهی استخدام تایپیست در مرکز پزشکی حوالی پاسداران تهران آگهی استخدام تایپیست در مرکز پزشکی حوالی پاسداران تهران به یک تایپیست حرفه ای و جوان جهت کار در مرکز پزشکی....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام تایپیست حرفه ای جهت روزنامه در تهران

آگهی استخدام تایپیست حرفه ای جهت روزنامه در تهران آگهی استخدام تایپیست حرفه ای جهت روزنامه در تهران تایپیست حرفه ای جهت روزنامه نیازمندیم تماس 10 الی 18. 1 الی....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام تایپیست در تهران- 9 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام تایپیست در تهران- 9 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام تایپیست در تهران- 9 اردیبهشت 1396 تایپیست خانم مسلط به فرمول نویسی با بیمه و مزایا. 64344302 . به تعدادی....

مهلت ثبت نام : 1396/02/29

آگهی استخدام تایپیست مسلط به فرمول نویسی در تهران

آگهی استخدام تایپیست مسلط به فرمول نویسی در تهران آگهی استخدام تایپیست مسلط به فرمول نویسی در تهران تایپیست خانم مسلط به فرمول نویسی با بیمه و مزایا. 64344302 منبع....

مهلت ثبت نام : 1396/03/07

بارگذاری موارد بیشتر