ورود کاربران

استخدام اسفندل

آگهی استخدام تراشکار ماهر در کارگاه مجاز درمحدوده امام هادی مشهد

آگهی استخدام تراشکار ماهر در کارگاه مجاز درمحدوده امام هادی مشهد آگهی استخدام تراشکار ماهر در کارگاه مجاز درمحدوده امام هادی مشهد تراشکار ماهر جهت شهرک صنعتی کورده ساکن محدوده....

مهلت ثبت نام : 1395/12/17

بارگذاری موارد بیشتر