ورود کاربران

استخدام آرایشگر مردانه

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج- 30 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج- 30 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج- 30 اردیبهشت 1396 تعدادی آرایشگر ماهر آقا نیازمندیم. 09382545779 . یک نفر آرایشگرماهر آقا با....

مهلت ثبت نام : 1396/08/12

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج 26 اردیبهشت 96

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج 26 اردیبهشت 96 آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج 26 اردیبهشت 96 کارآموز آرایشگری آقا با حقوق محدوده جهانشهر نیازمندیم. 34426073 – 09354408199 .....

مهلت ثبت نام : 1396/03/05

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج- 25 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج- 25 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج- 25 اردیبهشت 1396 آقای آرایشگر آرایشگر ماهر آقا با مشتری و کارآموز رایگان محدوده عظیمیه....

مهلت ثبت نام : 1396/03/14

آگهی استخدام آریشگر مردانه در کرج 24 اردیبهشت 96

آگهی استخدام آریشگر مردانه در کرج 24 اردیبهشت 96 آگهی استخدام آریشگر مردانه در کرج 24 اردیبهشت 96 یک نفر آرایشگر ماهر آقا جوان محدوده شاهیم ویلا نیازمندیم. 09197460313 .....

مهلت ثبت نام : 1396/03/03

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج- 23 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج- 23 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج- 23 اردیبهشت 1396 یک نفر آرایشگر ماهر آقا جوان محدوده شاهین ویلا نیازمندیم. 09197460313 منبع....

مهلت ثبت نام : 1396/03/12

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج 21 اردیبهشت 96

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج 21 اردیبهشت 96 آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج 21 اردیبهشت 96 آرایشگر ماهر و وردست آقا جهت کار در آرایشگاه مردانه گوهردشت. 09354886868....

مهلت ثبت نام : 1396/02/31

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج 20 اردیبهشت 96

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج 20 اردیبهشت 96 آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج 20 اردیبهشت 96 آرایشگر ماهر و وردست آقا جهت کار در آرایشگاه مردانه گوهردشت. 09354886868....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج 17 اردیبهشت 96

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج 17 اردیبهشت 96 آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج 17 اردیبهشت 96 پیرایش ناصر آرایشگر ماهر آقا نیازمندیم (عظیمیه). 09355180902 منبع : نیازمندیهای همشهری....

مهلت ثبت نام : 1396/02/27

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج- 14 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج- 14 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج- 14 اردیبهشت 1396 آرایشگر ماهر آقا جهت کار در آرایشگاه نیازمندیم. (گوهردشت). 09354886868   منبع....

مهلت ثبت نام : 1396/03/03

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج- 12 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج- 12 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام آرایشگر مردانه در کرج- 12 اردیبهشت 1396 آرایشگر ماهر آقا جهت کار در آرایشگاه نیازمندیم (گوهردشت). 09354886868 منبع :....

مهلت ثبت نام : 1396/03/01

بارگذاری موارد بیشتر