ورود کاربران

استخدام آرایشگر مردانه در مشهد

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد- 19 اسفند 1395

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد- 19 اسفند 1395 آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد- 19 اسفند 1395 پیرایش سرخ آبی به استادکار ماهر و مجرب در تمام  رشته های....

مهلت ثبت نام : 1396/01/09

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد- 18 اسفند 1395

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد- 18 اسفند 1395 آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد- 18 اسفند 1395 آرایشگر ماهر مرد نیازمندیم . خیام 3/46 ، قطعه چهارم 09375231590 .....

مهلت ثبت نام : 1396/01/08

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد 15 اسفند 95

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد 15 اسفند 95 آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد 15 اسفند 95 به یک آرایشگر ماهر آقا تمام وقت نیازمندیم . 37627686 . به....

مهلت ثبت نام : 1395/12/25

آگهی استخدام آرایشگر در مشهد 10 اسفند 95

آگهی استخدام آرایشگر در مشهد 10 اسفند 95 آگهی استخدام آرایشگر در مشهد 10 اسفند 95 آرایشگر به آرایشگر ماهر آقا نیمه وقت نیازمندیم . ( تمام وقت ) .....

مهلت ثبت نام : 1395/12/17

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد 8 اسفند 95

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد 8 اسفند 95 آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد 8 اسفند 95 به یک همکار آقا ماهر آرایشگر جهت اجاره صندلی نیازمندیم . هاشمیه....

مهلت ثبت نام : 1395/12/18

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد 7 اسفند 95

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد 7 اسفند 95 آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد 7 اسفند 95 به یک آرایشگر ماهر آقا نیازمندیم . ( صارمی ) 09363513128 .....

مهلت ثبت نام : 1395/12/17

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد- 5 اسفند 1395

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد- 5 اسفند 1395 آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد- 5 اسفند 1395 به یک آرایشگر ماهر نیازمندیم . ( مردانه ) ترجیحا قاسم آباد....

مهلت ثبت نام : 1395/12/25

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد 4 اسفند 95

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد 4 اسفند 95 آگهی استخدام آرایشگر مردانه در مشهد 4 اسفند 95 به یک آرایشگر مردانه نیازمندیم . معلم 24 ، سید مرتضی جنوبی....

مهلت ثبت نام : 1395/12/11

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در چند آرایشگاه در مشهد(28بهمن95)

آگهی استخدام آرایشگر مردانه در چند آرایشگاه در مشهد(28بهمن95) آگهی استخدام آرایشگر مردانه در چند آرایشگاه در مشهد(28بهمن95) آرایشگر صندلی به یک آرایشگر ماهر با مشتری اجاره داده می شود....

مهلت ثبت نام : 1395/12/18

آگهی استخدام آرایشگرمردانه در سالن تخصصی در مشهد

آگهی استخدام آرایشگرمردانه در سالن تخصصی در مشهد آگهی استخدام آرایشگرمردانه در سالن تخصصی در مشهد به دو همکار ماهر آقا در سالن تخصصی نیازمندیم، حقوق ۵۰۰/۱ میلیون. ۰۹۱۵۶۸۶۴۶۱۱ نکات....

مهلت ثبت نام : 1395/11/24

بارگذاری موارد بیشتر