ورود کاربران

استخدام آبدارچی در کرج

آگهی استخدام آبدارچی و نظافتچی در کرج- 23 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام آبدارچی و نظافتچی در کرج- 23 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام آبدارچی و نظافتچی در کرج- 23 اردیبهشت 1396 یک نفر آبدارچی ترجیحا ساکن عظیمیه با حقوق و مزایای....

مهلت ثبت نام : 1396/03/12

آگهی استخدام کارگر در کرج- 18 اسفند 1395

آگهی استخدام کارگر در کرج- 18 اسفند 1395 آگهی استخدام کارگر در کرج- 18 اسفند 1395 یک نفر آبدارچی ترجیحا ساکن عظیمیه با حقوق و مزایای مکفی نیازمندیم. 32559201 09123337235....

مهلت ثبت نام : 1396/01/08

آگهی استخدام کارگر در کرج- 16 اسفند 1395

آگهی استخدام کارگر در کرج- 16 اسفند 1395 آگهی استخدام کارگر در کرج- 16 اسفند 1395 کارگر ماهر مسلط به تاسیسات برق، تلفن و کابینت چوبی و فلزی نیازمندیم. 86-02166571585....

مهلت ثبت نام : 1396/01/06

آگهی استخدام کارگر ساده در کرج- 3 اسفند 1395

آگهی استخدام کارگر ساده در کرج- 3 اسفند 1395 آگهی استخدام کارگر ساده در کرج- 3 اسفند 1395 تعدادی رنگ کار ماهر مبل استیل جهت زیرکار و نجار آقا (خرمدشت).....

مهلت ثبت نام : 1395/12/23

آگهی استخدام کارگر ساده در کرج- 2 اسفند 1395

آگهی استخدام کارگر ساده در کرج- 2 اسفند 1395 آگهی استخدام کارگر ساده در کرج- 2 اسفند 1395 تعدادی آقا و خانم جهت جهت نظافت راه پله و منزل نیازمندیم.34400201....

مهلت ثبت نام : 1395/12/22

بارگذاری موارد بیشتر