ورود کاربران

آزمون استخدامی

اطلاعیه به تعویق افتادن تحویل مدارک داوطلبان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

اطلاعیه به تعویق افتادن تحویل مدارک داوطلبان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی پیرو اطلاعیه های منتشره مورخ ۹۵/۹/۹ در خصوص برنامه زمانبندی تحویل مدارک داوطلبین شرکت کننده در آزمون استخدامی....

مهلت ثبت نام : 1395/10/05

بارگذاری موارد بیشتر