ورود کاربران

آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

آگهی استخدام دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی آبادان

آگهی استخدام دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی آبادان آگهی استخدام دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی آبادان دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی آبادان جهت تامین نیروی انسانی بهورز....

مهلت ثبت نام : 1395/10/22

اطلاعیه به تعویق افتادن تحویل مدارک داوطلبان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

اطلاعیه به تعویق افتادن تحویل مدارک داوطلبان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی پیرو اطلاعیه های منتشره مورخ ۹۵/۹/۹ در خصوص برنامه زمانبندی تحویل مدارک داوطلبین شرکت کننده در آزمون استخدامی....

مهلت ثبت نام : 1395/10/05

بارگذاری موارد بیشتر