ورود کاربران

آزمون استخدامی آموزش و پرورش

استخدام آموزش و پرورش 97 زمان ثبت نام آزمون استخدامی آموزش پرورش 97

استخدام آموزش و پرورش با توجه به شمار داوطلبان شرکت در گزینش استخدام آموزش و پرورش 97، آگاهی از شرایط استخدام آموزش و پرورش و همچنین نکات مورد نیاز برای....

مهلت ثبت نام : 1397/07/07

اطلاعیه استخدام آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی سال ۹۵

اطلاعیه استخدام آموزش و پرورش  استان آذربایجان شرقی سال ۹۵ اطلاعیه استخدام آموزش و پرورش  استان آذربایجان شرقی سال ۹۵ طی اطلاعیه ای از سوی ستاد استخدام آموزش و پرورش....

مهلت ثبت نام : 1396/08/12

اعلام زمان نتایج و ضوابط آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵

اعلام زمان نتایج و ضوابط آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام زمان نتایج و ضوابط آزمون استخدامی آموزش و پرورش خبرگزاری فارس : مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش،....

مهلت ثبت نام : 1395/10/04

بارگذاری موارد بیشتر