ورود کاربران
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1367/12/27
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: كرمان سیرجان
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1367/1/9
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کاردان-مدیریت صنعتی
 • محل سکونت: البرز فردیس
 • معدل: 14.64
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1367/12/26
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کارشناس-مهندسی صنایع
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل: 12.4
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 68/4/1
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: آذربايجان شرقي ملکان
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1364/1/2
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: گيلان رشت
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1374/0/1
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-برق
 • محل سکونت: البرز کرج
 • معدل: 17
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: نامشخص
 • سال تولد: 1364/2/10
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کاردان-معماری
 • محل سکونت: البرز کرج
 • معدل: 15:70
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1362/5/6
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کارشناس ارشد-مدیریت شهری
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل: 16.50
 • مشاهده رزومه من
 • نام: محمد
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1364/5/19
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: دکترا-حشره شناسی کشاورزی
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل: 16.04
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1370/4/10
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کارشناس-مهندسی فناوری اطلاعات
 • محل سکونت: خراسان رضوي مشهد
 • معدل: -
 • مشاهده رزومه من