ورود کارفرما
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1368/6/1
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کارشناس-معماری
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل: ۱۴
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 76/6/8
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1357/5/5
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کارشناس-معدن گرایش استخراج
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل: ۱۴
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: نامشخص
 • سال تولد: 1370/10/17
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کارشناس-مهندسی کشاورزی
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل: 16
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1352/3/4
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران رباط کریم
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1368/7/1
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کاردان-الکترونیک ومخابرات دریایی
 • محل سکونت: سيستان و بلوچستان نیکشهر
 • معدل: 16/74
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1369/8/30
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کاردان-فناوری اطلاعات
 • محل سکونت: فارس شیراز
 • معدل: 17
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1366/0/1
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: البرز فردیس
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1359/11/9
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: ۱۳۶۵/4/22
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: البرز فردیس
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من