ورود کاربران

اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی فارس

تاریخ انتشار: 1396/04/04
تعداد دیدگاه: یک دیدگاه
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (رتبه ای ثبت نشده)
Loading...

اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی فارس

اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی فارس

ضمن آرزوی موفقیت برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ نتایج نهایی پذیرفته شدگان رده های شغلی انباردار، حسابدار و کارپرداز آزمون استخدام شرکتی 29 بهمن 1395 دانشگاه علوم پزشکی فارس اعلام شد.

انباردار:

ردیفنام و نام خانوادگیسهمیهرشتهمحل پذیرشنمره کلوضعیت
1محمدمهدی جمشیدنژادفرزند شهیدانباردارشبکه سپیدان205.75قبول
2معصومه زارعیفرزند جانباز …انباردارمراکز شیراز207.75قبول
3مژده بقاءفرزند جانباز …انباردارمراکز شیراز193.25ذخیره

حسابدار:

نامنام خانوادگینام پدرسهمیهنام رشته0نتیجه آزمون
1حسینشفیعی سیف آبادیبهرامفرزند جانباز 25 درصد وبالاترحسابداربیمارستان خشت و کنارتختهقبول
2زهرامزارعی زادهعباسعلیبومیحسابداربیمارستان خشت و کنارتختهذخیره
3مرضیهرحیمیحمیدرضافرزند شهیدحسابداربیمارستان سپیدانقبول
4زهراصابرزاده سروستانینادرفرزند رزمنده داوطلبانهحسابداربیمارستان سروستانقبول
5زکیهاسماعیلی تزنگیمهدیقلیفرزند جانباز 25 درصد وبالاترحسابداربیمارستان سروستانذخیره
6خسرودورودی گلیجانیامیرفرزند جانباز زیر 25 درصدحسابداربیمارستان کامفیروز مرودشتقبول
7لیلاطهماسبی بزینادعلیبومیحسابداربیمارستان کامفیروز مرودشتذخیره
8مرضیهمینائی بیدکعلیرضافرزند جانباز 25 درصد وبالاترحسابدارواحدهای تابعه شیرازقبول
9فاطمهسلیمانیاسماعیلفرزند جانباز 25 درصد وبالاترحسابدارواحدهای تابعه شیرازذخیره
10علیرضااشتهاریانعبدالرضابومیحسابدارواحدهای تابعه شیرازقبول
11مرتضیخلیلیعلیبومیحسابدارواحدهای تابعه شیرازقبول
12راهلهکارگرزحمت کشمحمدعلیبومیحسابدارواحدهای تابعه شیرازقبول
13فاطمهزارعصفربومیحسابدارواحدهای تابعه شیرازذخیره

 کارپرداز:

ردیفنام و نام خانوادگیسهمیهرشتهمحل پذیرشنمره کلوضعیت
1محمد حیدریبومیکارپردازمراکز شیراز244.85قبول
2محسن مصلی نژادبومیکارپردازمراکز شیراز238.75قبول
3مهرزاد کیهانی خانکهدانیبومیکارپردازمراکز شیراز219.60ذخیره
4سیدصادق طباطبائی فرسهمیه ایثارگرانکارپردازمراکز شیراز198.75قبول
5افشین کشاورزیسهمیه ایثارگرانکارپردازمراکز شیراز184.00قبول
6احمدرضا عباسی تزنگیسهمیه بهزیستی (معلول)کارپردازمراکز شیراز193.55قبول
7سعید دیده جهانسهمیه ایثارگرانکارپردازنی ریز54.80قبول
8احمدرضا غفاری مزیدیبومیکارپردازداراب248.30قبول
9مصطفی فرهادیبومیکارپردازداراب215.55ذخیره

 

 

دیدگاه کاربران

captcha


  • دارای مدرک کارشناسی روانشناسی عمومی از دانشگاه پیام نور خرامه میباشم.