ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام ﺗﮑﻨﺴﻴﻦ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺮق و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت در شرکت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزان اﻧﺮژی واقع در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/06/13
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام ﺗﮑﻨﺴﻴﻦ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺮق و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت در شرکت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزان اﻧﺮژی واقع در استان خراسان رضوی

شرکت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزان اﻧﺮژی 5 ﻧﻔﺮ ﺗﮑﻨﺴﻴﻦ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺮق و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در

 ﭘﺮوژه ﻫﺎى BMSﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 5 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎرى استخدام می نماید.

استخدام ﺗﮑﻨﺴﻴﻦ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺮق و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت

٣٨٩٢٩٤٢٨

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 2 مهر 1394

دیدگاه کاربران

captcha