ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺼﺐ ﻣﻮدم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/06/12
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺼﺐ ﻣﻮدم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات در استان خراسان رضوی

ﺗﻌﺪاد ١٠ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺼﺐ ﻣﻮدم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ و

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل استخدام می شود.

استخدام ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺼﺐ ﻣﻮدم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎن

ﺗﻤﺎس: ٣٨١١٣

آخرین مهلت درخواست استخدام: 1 مهر 1394

دیدگاه کاربران

captcha