ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام گرافیست و طراح وب و برنامه نویس در کاﻧﻮن آگهی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﺎیه ﻧﻘﺮه ای واقع در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/06/11
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام گرافیست و طراح وب و برنامه نویس در کاﻧﻮن آگهی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﺎیه ﻧﻘﺮه ای واقع در استان خراسان رضوی

کاﻧﻮن آگهی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﺎیه ﻧﻘﺮه ای ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﺧﻮد استخدام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ :

استخدام گرافیست و طراح وب و برنامه نویس

·       ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﻴﺴﺖ : ﺧﻼق ، ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﮐﺮل و ﻓﺘﻮﺷﺎپ

·       ﻃﺮاح وب : ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎى ﻃﺮاﺣﯽ  و ( HTML , CSS , JQUERY) SEO

·       وردﭘﺮس ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪ اى : ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺎﻟﺐ

·       ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ VB,Cو وﯾﻨﺪوز ﺣﺮﻓﻪ اى

·       ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺣﺮﻓﻪ اى اﻧﺪروﯾﺪ

·       ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ  PHP , MY SQL , AJAX

ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان رزوﻣﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﻴﻞ ذیل ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

 [email protected]

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 31 شهریور 1394

دیدگاه کاربران

captcha