ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام کارشناس مکانیک و اﭘﺮاﺗﻮر CNC و انباردار در شرکت ﺻﻨﺎیع ارﺗﻮﭘﺪ آراد ﻃﺐ ﺗﻮس واقع در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/06/12
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام کارشناس مکانیک و اﭘﺮاﺗﻮر CNC و انباردار در شرکت ﺻﻨﺎیع ارﺗﻮﭘﺪ آراد ﻃﺐ ﺗﻮس واقع در استان خراسان رضوی

شرکت ﺻﻨﺎیع ارﺗﻮﭘﺪ آراد ﻃﺐ ﺗﻮس در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪی  ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ استخدام می نماید.

استخدام کارشناس مکانیک و اﭘﺮاﺗﻮر CNC و انباردار

1-    ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪی  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ CNCو دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﺎرى ﺗﻮﻟﻴﺪی

2-    اﭘﺮاﺗﻮر CNCﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل زﯾﻤﻨﺲ- ﺑﺎ ٢ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ

3-   اﻧﺒﺎردار ﺑﺎ ٢ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس: (از ﺳﺎﻋﺖ ٩ اﻟﯽ ١4)

٣٥٤١٣٤١٤ – ٠٩١٥٣٢٢١٥٢٣

آخرین مهلت درخواست استخدام: 1 مهر 1394

دیدگاه کاربران

captcha