ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام کارشناس مکانیک در شرکت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو واقع در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/06/14
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام کارشناس مکانیک در شرکت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو واقع در استان خراسان رضوی

شرکت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮد دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

شرایط استخدام:

  • ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ آﻗﺎ
  • ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺎﻣﺪات- ﺳﻴﺎﻻت
  • ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ٢ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ذیل داخلی  ١٣١ و ١٣٢ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

4 – ٣٥٤١٠١٦٢

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام:  3  مهر  1394

دیدگاه کاربران

captcha