ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام کارشناس فروش و مستخدم در شرکت ﺑﺎزرﮔﺎنی واقع در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/06/12
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام کارشناس فروش و مستخدم در شرکت ﺑﺎزرﮔﺎنی واقع در استان خراسان رضوی

اﺳﺘﺨﺪام در شرکت ﺑﺎزرﮔﺎنی

استخدام کارشناس فروش و مستخدم

١-ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ + ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ + ﭘﺎداش ﺑﺎ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن

٢- ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺧﺎﻧﻢ

 آدرس : ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎرراه داﻧﺶ آﻣﻮز و داﻧﺶ آﻣﻮز ١٩ ، ﭘﻼک ١٩٧ ﻃﺒﻘﻪ اول

 ١5/٣٠ ﺗﺎ ٨/٣٠ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎس 8:30 الی 15:30

٣٦٠٧٦٨٩٢

آخرین مهلت درخواست استخدام: 1 مهر 1394

دیدگاه کاربران

captcha