ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام کادر فروش در یک شرکت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎزرﮔﺎنی واقع در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/06/12
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام کادر فروش در یک شرکت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎزرﮔﺎنی واقع در استان خراسان رضوی

یک شرکت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎزرﮔﺎنی ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ استخدام اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

استخدام کادر فروش

ﮐﺎدر ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻢ داراى ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎرى ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ

آزادى ٩١ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎس ٨ اﻟﯽ ١5

٣٦٥٨٦٠٠٠

آخرین مهلت درخواست استخدام: 1 مهر 1394

دیدگاه کاربران

captcha