ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام پزشک عمومی و کارشناس پرستاری در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/06/13
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام پزشک عمومی و کارشناس پرستاری در استان خراسان رضوی

استخدام پزشک عمومی و کارشناس پرستاری

ﭘﺰشک ﻋﻤﻮمی ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ SKIN CARE ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎى ﺑﺎﻻ

٠٩١٢٨٤٨٤٧٩٧

_______________________________

یک ﭘﺰشک mmtﺟﻬﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﮐﻠﻴﻨﻴﮏ ﺗﺮک اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺎﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎﻟﯽ استخدام می شود.

٠٩١٠٥٦٦٢٥٥٧

_____________________________

ﺗﻌﺪادی ﭘﺰشک ﻋﻤﻮمی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ استخدام می شود.

٠٩٣٦١٨٧٤٥٤٥

آخرین مهلت درخواست استخدام: 2 مهر 1394

دیدگاه کاربران

captcha