ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام نیروی نگهداری از کودک و سالمند در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/07/04
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام نیروی نگهداری از کودک و سالمند در استان خراسان رضوی

استخدام نیروی نگهداری از کودک و سالمند

ﻧﻴﺮوى ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﮐﻮدک در ﻣﻨﺰل- زارﻋﯽ

٣٦٦٢٩٦٥٢-٣٦٦٢٨٥٣٦

_______________________________

دو ﻧﻴﺮوی کار ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻔﺖ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ استخدام می شود.

٠٩١٥٣١١٨٥٧٣

_____________________________________

یک ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎرى دﺧﺘﺮ ٨ﺳﺎﻟﻪ در ﺷﻴﻔﺖ ﻋﺼﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد استخدام می شود.

٠٩١٥٢٦٤١٦٠٤

آخرین مهلت درخواست استخدام: 24 مهر 1394

دیدگاه کاربران

captcha