ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام نیروی خدماتی و نظافتچی در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/06/11
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام نیروی خدماتی و نظافتچی در استان خراسان رضوی

استخدام نیروی خدماتی و نظافتچی

یک ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮوی ﺧﺪﻣﺎتی ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ دﻓﺘﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان دوﻟﺖ استخدام می شود.

ﻧﺒﺶ ﻻدن ١٧

_________________________

ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ و پذیرایی در ﺷﺮﮐﺖ استخدام می شود.

٠٩٣٩٧٩٤٧٧٩٨

____________________________

 یک ﻧﻴﺮوی ﺧﺪﻣﺎتی ﺧﺎﻧﻢ استخدام می شود.

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ٨ ﺻﺒﺢ اﻟﯽ١4

ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ 4٠٠ ﺗﻮﻣﺎن .  اﻧﺘﻬﺎى ﺗﻮس ٣٣- ﺷﻘﺎﯾﻖ ۶- ﭘﻼک ٧

٠٩١٥٦٩٩٣٠٧٠

______________________________

 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺠﺮب ﺟﻬﺖ کارﺧﺪﻣﺎتی درﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ در

ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎوﯾﺎن استخدام می شود

 ٠٩١٥٣٠١٥٢٧٧

______________________________

یک ﻧﻈﺎفتچی ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ (ﺧﺎﻧﻢ) استخدام می شود.

٠٩٣٩٠٢٠٩٠٠٣

 

آخرین مهلت  درخواست استخدام:31 شهریور 1394

دیدگاه کاربران

captcha