ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام نجار و روکوب کار در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/06/14
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام نجار و روکوب کار در استان خراسان رضوی

تعدادی ﻧﺠﺎر ﻣﺎﻫﺮ (کلاف ﺳﺎز) ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪى ﻣﺒﻠﻤﺎن استخدام می شود.

٠٩١٥٦١٣٦٨٦٥

______________________________

ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎدکار ﺟﻬﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب ﻓﺎﺿﻼب استخدام می شود. روزى ٣5

٠٩١٥٢٢٢٦٣٢٢       

__________________________

استخدام نجار و روکوب کار

تعدادی رویه کوب ﻣﺎﻫﺮ ﻣﺒﻞ راحتی استخدام می شود. . ﻋﻠﻴﻤﺮداﻧﯽ

٠٩١٥٥٥٧٥٥٢٥

___________________________

تعدادی کارﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﮐﺎرواش ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ استخدام می شود. ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﺣﻀﻮرى ﻧﺒﺶ ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ 4٠

____________________________

استخدام نجار و روکوب کار

یک اﺳﺘﺎدکار روﯾﻪ ﮐﻮب ﻣﺎﻫﺮ استخدام می شود.

 ﻣﺤﺪوده ﺑﻠﻮار ﺗﻮس

٠٩٣٩١٥٤٨٨٦٥

__________________________

تعدادی رویه کوب ﻣﺎﻫﺮ استخدام می شود.

٠٩٣٦٦٠٣٥٠٢٢ – ٠٩١٥٥٠٨٦٤٠٤

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام:  3  مهر  1394

دیدگاه کاربران

captcha