ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام مهندس عمران و کارشناس مکانیک در شرکت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی واقع در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/06/13
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام مهندس عمران و کارشناس مکانیک در شرکت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی واقع در استان خراسان رضوی

شرکت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﺧﻮد استخدام می نماید.

استخدام مهندس عمران و کارشناس مکانیک

1-   ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 5 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻣﻔﻴﺪ آﺷﻨﺎ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﺸﻬﺪ

2-   ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 5 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر اﺟﺮاﯾﯽ در ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر

3-   ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﺳﻴﺎﻻت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 5 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﻣﺸﻬﺪ

sahandasht–[email protected]  ﺷﻤﺎره fax:

٣٧٢٧٠١٠٦

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 3 مهر 1394

دیدگاه کاربران

captcha