ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام مدیر فروش و کاردان شیمی در شرکت ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻣﻮاد ﺷﻮینده واقع در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/06/12
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام مدیر فروش و کاردان شیمی در شرکت ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻣﻮاد ﺷﻮینده واقع در استان خراسان رضوی

شرکت ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻣﻮاد ﺷﻮینده از اﻓﺮاد زﯾﺮ استخدام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

استخدام مدیر فروش و کاردان شیمی

1-   ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

2-   ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ﺷﻴﻤﯽ، آﻗﺎ داراى وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ

ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ١٨ ﭘﻼک ٢5٠

٣٢٢٥٠٩٠٦

آخرین مهلت درخواست استخدام: 1 مهر 1394

دیدگاه کاربران

captcha