ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

استخدام تایپیست در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ واقع در استان خراسان رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1394/06/13
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

استخدام تایپیست در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ واقع در استان خراسان رضوی

ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ در مشهد ﺗﻌﺪادى ﺗﺎﯾﭙﻴﺴﺖ (دﯾﭙﻠﻢ ﯾﺎ ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ) ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ استخدام می نماید.

 ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮدى و ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ

٣٣٧٨ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 15/06/94

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام:  15 شهریور 1394

دیدگاه کاربران

captcha