ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

آگهی استخدام پيمــانی سازمان مركزی آستان قدس رضوی

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1391/12/12
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

« آگهی استخدام پيمــانی سازمان مركزی آستان قدس رضوی »

 سازمان مركزی آستان قدس رضوی به منظور تأمين نيروی انسانی مورد نياز خود، از ميان داوطلبان واجد شرايط (مرد و زن)

تعداد 71 نفر را از طريق برگزاری آزمون، مصاحبه و طی مراحل گزينش به شرح جدول ذيل به صورت پيمانی استخدام می نمايد.

رديف

عنوان شغل

تعداد و جنسيت مورد نياز

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

دروس امتحاني

توضيحات

1

كارشناس طرح و برنامه- كارشناس نظارت و ارزيابي

5نفر مرد

1 نفر زن

مهندسي صنايع (گرايش مديريت سيستم و بهره­وري) – مديريت اجرايي- مديريت MBA– مديريت (گرايش­هاي دولتي- بازرگاني- فناوري اطلاعات- منابع انساني)-مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي

كارشناسي ارشد

تئوري هاي مديريت و مديريت استراتژيك- اصول بودجه­ريزي – آمار و روش تحقيق – مفاهيم و حوزه هاي مطالعات فرهنگي

——–

مهندسي صنايع (گرايش برنامه­ريزي و تحليل سيستم­ها) – مديريت (گرايش دولتي)

كارشناسي

2

كارشناس پژوهش و نظرسنجي

1نفر مرد

پژوهش علوم اجتماعي – علوم اجتماعي (گرايش مطالعات فرهنگي)

كارشناسي ارشد

مفاهيم و حوزه هاي مطالعات فرهنگي – نظريه­هاي جامعه شناسي – روش تحقيق – آمار و رياضي

——–

علوم اجتماعي (گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي)

كارشناسي

3

كارشناس آمار و اطلاعات

1نفر مرد

آمار (گرايش آمار اقتصادي و اجتماعي)- مديريت (گرايش­هاي دولتي- بازرگاني- فناوري اطلاعات- منابع انساني)- پژوهش علوم اجتماعي-

كارشناسي ارشد

آمار كاربردي – روش تحقيق – علوم اجتماعي و اقتصادي – سيستم­هاي اطلاعات مديريت

——–

آمار- علوم اجتماعي (گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي)

كارشناسي

4

كارشناس مشاوره

1نفر مرد

روانشناسي (گرايش روانشناسي عمومي)- علوم تربيتي (گرايش­هاي روانشناسي تربيتي- مشاوره و راهنمايي)- سطح 3 حوزه يا معادل كارشناسي ارشد حوزوي

كارشناسي ارشد

روانشناسي تربيتي –

روانشناسي اجتماعي –

مباني مشاوره و راهنمايي

روش ها و فنون راهنمايي در مشاوره

افراد با سابقه فعاليت در حوزه مشاوره در اولويت قرار دارند

5

كارشناس فرهنگي سايت

2نفر مرد

مهندسي فناوري اطلاعات – مهندسي كامپيوتر (گرايش نرم­افزار)- علوم ارتباطات اجتماعي (گرايش مديريت رسانه)- مديريت (گرايش فناوري اطلاعات)

كارشناسي ارشد

مديريت سيستم­هاي اطلاعاتي– دانش مديريت – مباني كلي ارتباط جمعي – اصول روزنامه نگاري

افراد با سابقه فعاليت در حوزه رسانه و پايگاه هاي اطلاع رساني در اولويت قرار دارند

6

كارشناس سايت

2 نفر مرد

مهندسي فناوري اطلاعات (گرايش­هاي شبكه­هاي كامپيوتري- فناوري اطلاعات)- مهندسي كامپيوتر (گرايش نرم­افزار)

كارشناسي ارشد

مديريت سيستم­هاي اطلاعاتي– دانش مديريت – مباني كلي ارتباط جمعي – اصول طراحي داده و شبكه ها (اصول طراحي پايگاه داده ، شبكه­هاي كامپيوتري)

مهندسي فناوري اطلاعات- مهندسي كامپيوتر (گرايش نرم­افزار)

كارشناسي

7

 

كارشناس فرهنگي زائرين غير ايراني-كارشناس راهنماي زائر (عرب زبانان)

 

8نفر مرد

1 نفر زن

سطح 3 حوزه يا معادل كارشناسي ارشد حوزوي -علوم سياسي (گرايش­هاي روابط بين­الملل- مطالعات منطقه­اي)- الهيات و معارف اسلامي- معارف اسلامي و مديريت- مدرسي معارف اسلامي- زبان عربي (مترجمي زبان عربي و ادبيات عرب)- علوم اجتماعي(مطالعات فرهنگي)

كارشناسي ارشد

فرهنگ و تمدن اسلامي- دانش مديريت- اصول روابط بين الملل و سياست خارجي- زبان تخصصي عربي

– داوطلبان مي بايست مسلط به مكالمه زبان عربي بوده و در مصاحبه ، آزمون مهارت مكالمه زبان عربي به عمل خواهد آمد . لذا به داوطلبان فاقد مهارت مکالمه زبان توصیه میشود در این کد رشته ها شرکت ننمایند.

– داوطلبان مسلط به دو زبان خارجي در اولويت مي باشند

سطح 2 حوزه يا معادل كارشناسي حوزوي – علوم سياسي- الهيات و معارف اسلامي – معارف اسلامي و علوم تربيتي- مديريت فرهنگي- هنري- فقه و حقوق اسلامي- زبان عربي (مترجمي زبان عربي و ادبيات عرب)- روابط عمومي- علوم ارتباطات اجتماعي

كارشناسي

8

 

كارشناس فرهنگي زائرين غير ايراني-كارشناس راهنماي زائر (انگليسي زبانان)

 

 

 

5نفر مرد

سطح 3 حوزه يا معادل كارشناسي ارشد حوزوي – علوم سياسي (گرايش­هاي روابط بين­الملل- مطالعات منطقه­اي)- الهيات و معارف اسلامي- معارف اسلامي و مديريت- مدرسي معارف اسلامي- زبان انگليسي (مترجمي زبان انگليسي و ادبيات انگليسي) – علوم اجتماعي(مطالعات فرهنگي)

كارشناسي ارشد

فرهنگ و تمدن اسلامي- دانش مديريت- اصول روابط بين الملل و سياست خارجي- زبان تخصصي انگليسي

داوطلبان مي بايست مسلط به مكالمه زبان انگليسي بوده و در مصاحبه، آزمون مهارت مكالمه زبان تخصصي به عمل خواهد آمد. لذا به داوطلبان فاقد مهارت مکالمه زبان توصیه میشود در این کد رشته ها شرکت ننمایند.

– داوطلبان مسلط به دو زبان خارجي در اولويت مي باشند

سطح 2 حوزه يا معادل كارشناسي حوزوي – علوم سياسي- الهيات و معارف اسلامي – معارف اسلامي و علوم تربيتي- مديريت فرهنگي- هنري- فقه و حقوق اسلامي- زبان انگليسي (مترجمي زبان انگليسي و ادبيات انگليسي) – روابط عمومي- علوم ارتباطات اجتماعي

كارشناسي

 

 

9

 

كارشناس فرهنگي زائرين غير ايراني-كارشناس راهنماي زائر (اردو زبانان)

 

 

2نفر مرد

سطح 3 حوزه يا معادل كارشناسي ارشد حوزوي – علوم سياسي (گرايش­هاي روابط بين­الملل- مطالعات منطقه­اي)- الهيات و معارف اسلامي- معارف اسلامي و مديريت- مدرسي معارف اسلامي- زبان و ادبيات اردو- علوم اجتماعي(مطالعات فرهنگي)

كارشناسي ارشد

فرهنگ و تمدن اسلامي- دانش مديريت- اصول روابط بين الملل و سياست خارجي- زبان تخصصي اردو

داوطلبان مي بايست مسلط به مكالمه زبان اردو بوده و در مصاحبه، آزمون مهارت مكالمه زبان تخصصي به عمل خواهد آمد. لذا به داوطلبان فاقد مهارت مکالمه زبان توصیه میشود در این کد رشته ها شرکت ننمایند.

– داوطلبان مسلط به دو زبان خارجي در اولويت مي باشند

سطح 2 حوزه يا معادل كارشناسي حوزوي – علوم سياسي- الهيات و معارف اسلامي – معارف اسلامي و علوم تربيتي- مديريت فرهنگي- هنري- فقه و حقوق اسلامي- زبان و ادبيات اردو-روابط عمومي- علوم ارتباطات اجتماعي

كارشناسي

فرهنگ و تمدن اسلامي- دانش مديريت- اصول روابط بين الملل و سياست خارجي- زبان تخصصي اردو

10

كارشناس

اطلاعرساني و ارتباطات

5نفر مرد

سطح 3 حوزه يا معادل كارشناسي ارشد حوزوي- علوم ارتباطات اجتماعي- الهيات و معارف اسلامي-

مديريت فرهنگي- علوم اجتماعي (گرايش مطالعات فرهنگي)

كارشناسي ارشد

مباني كلي ارتباط جمعي – اصول روزنامه نگاري – دانش مديريت – مفاهيم و حوزه هاي مطالعات فرهنگي

——–

سطح 2 حوزه يا معادل كارشناسي حوزوي- علوم ارتباطات اجتماعي- روابط عمومي- مديريت فرهنگي- مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات- مديريت اطلاعات و ارتباطات

كارشناسي

11

كارشناس تبليغات

3نفر مرد

1نفر زن

سطح 3 حوزه يا معادل كارشناسي ارشد حوزوي- الهيات و معارف اسلامي- مديريت دولتي- مدرسي معارف اسلامي- مديريت فرهنگي هنري- علوم اجتماعي (گرايش مطالعات فرهنگي)

كارشناسي ارشد

دانش مديريت – فرهنگ و تمدن اسلامي – مفاهيم و حوزه هاي مطالعات فرهنگي – اخلاق و تربيت اسلامي

 

 

 

——–

سطح 2 حوزه يا معادل كارشناسي حوزوي- الهيات و معارف اسلامي- علوم اجتماعي- مديريت فرهنگي هنري

كارشناسي

 

12

كارشناس توليدات فرهنگي

 

 

 

5نفر مرد

 

 

سطح 3 حوزه يا معادل كارشناسي ارشد حوزوي- الهيات و معارف اسلامي)- علوم تربيتي (گرايش­هاي مديريت آموزشي- برنامه­ريزي آموزشي)- علوم اجتماعي (گرايش مطالعات فرهنگي)- مدرسي معارف اسلامي- مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي-مديريت(گرايش دولتي واجرايي)

كارشناسي ارشد

دانش مديريت – فرهنگ و تمدن اسلامي – مفاهيم و حوزه هاي مطالعات فرهنگي – اخلاق و تربيت اسلامي

——-

سطح 2 حوزه يا معادل كارشناسي حوزوي- الهيات و معارف اسلامي- علوم تربيتي (گرايش­هاي مديريت آموزشي- برنامه­ريزي آموزشي)- مديريت فرهنگي

كارشناسي

13

كارشناس پاسخگويي- نشست­ها و گروه­هاي زيارتي

 

6نفر مرد

سطح 3 حوزه يا معادل كارشناسي ارشد حوزوي- الهيات و معارف اسلامي-علوم تربيتي (گرايش­هاي مديريت آموزشي- برنامه­ريزي آموزشي)- علوم اجتماعي (گرايش مطالعات فرهنگي)- مدرسي معارف اسلامي- مديريت فرهنگي- برنامه ريزي فرهنگي- مديريت (گرايش­هاي دولتي و اجرايي)

كارشناسي ارشد

دانش مديريت – فرهنگ و تمدن اسلامي – مفاهيم و حوزه هاي مطالعات فرهنگي – اخلاق و تربيت اسلامي

 

 

 

——–

سطح 2 حوزه يا معادل كارشناسي حوزوي- الهيات و معارف اسلامي- علوم تربيتي (گرايش­هاي مديريت آموزشي- برنامه­ريزي آموزشي)- مديريت فرهنگي هنري

كارشناسي

14

كارشناس اداري

9نفر

مرد

مديريت (گرايش­هاي دولتي- منابع انساني)- علوم اجتماعي (گرايش مطالعات فرهنگي)- مديريت فرهنگي هنري

كارشناسي ارشد

دانش مديريت – سيستم هاي اطلاعاتي مديريت – مفاهيم و حوزه هاي مطالعات فرهنگي – اخلاق و تربيت اسلامي

——–

مديريت (گرايش­هاي دولتي- بازرگاني)- مديريت فرهنگي هنري

كارشناسي

15

كارشناس علوم قرآني

1نفر مرد

2 نفر زن

سطح 3 حوزه يا معادل كارشناسي ارشد حوزوي- علوم قرآن و حديث- الهيات و معارف اسلامي- علوم تربيتي (گرايش­هاي مديريت آموزشي- برنامه­ريزي آموزشي)

كارشناسي ارشد

علوم قرآني- تفسير- حديث- مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي

 

تسلط به علوم قرائت قرآن مجيد ضروری است

سطح 2 حوزه يا معادل كارشناسي حوزوي- علوم تربيتي (گرايش­هاي مديريت آموزشي- برنامه­ريزي آموزشي)- راهنمايي و مشاوره- كليه گرايش هاي علوم قرآن و حديث

كارشناسي

16

سردبير مجله

1نفر مرد

علوم ارتباطات اجتماعي (گرايش علوم ارتباطات اجتماعي)- مديريت رسانه- روزنامه­نگاري- خبرنگاري

كارشناسي ارشد

اصول روزنامه نگاري- مباني كلي ارتباط جمعي- مفاهيم و حوزه هاي مطالعات فرهنگي – اخلاق و تربيت اسلامي

 

حداقل 2 سال سابقه كار در حوزه رسانه و نشر ضروري است

علوم ارتباطات اجتماعي- روزنامه­نگاري- خبرنگاري

كارشناسي

17

كارشناس چاپ

2نفر مرد

طراحي صنعتي-مديريت چاپ و نشر

-هنر(گرايش گرافيك)

كارشناسي ارشد

مديريت فني توليد نشر- دانش مديريت- مديريت توليد و عمليات چاپ- مباني طراحي صنعتي

حداقل 2 سال سابقه كار در حوزه چاپ و نشر ضروری است لذا به داوطلبان فاقد مهارت هاي چاپ و سابقه کار مرتبط توصیه میگردد در این کد رشته شرکت ننمایند.

كارشناسي

18

كارشناس طراحي

1 نفر مرد

طراحي صنعتي-مديريت چاپ و نشر

– هنر(گرايش گرافيك)

كارشناسي ارشد

مديريت فني توليد نشر- دانش مديريت- مباني نظري هنر- مباني طراحي صنعتي

حداقل 2 سال سابقه كار در حوزه طراحي و تسلط به نرم افزار هاي گرافيك ضروری است لذا به داوطلبان فاقد مهارت هاي سابقه کار مرتبط توصیه میگردد در این کد رشته شرکت ننمایند.

كارشناسي

19

کارشناس بهداشت

1 نفر مرد

بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومی، علوم و صنایع غذایی

کارشناسی/ کارشناسی ارشد

اصول بهداشت عمومي-كليات بهداشت محيط -اصول نگهداري موادغذايي- كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي

—–

20

كارشناس عمران

1 نفر مرد

مهندسي عمران ( گرايش سازه )

كارشناسي ارشد

مكانيك جامدات- مكانيك خاك و پي سازي- مكانيك سيالات و هيدروليك- طراحي(سازه هاي فولادي و بتني)

 

21

کارشناس معماری

1 نفر مرد

مهندسی معماری

كارشناسي ارشد

دروس فني ساختمان- دروس تاريخ و مباني نظري- درك عمومي معماري-درك عمومي معماري منظر

——-

22

كارشناس امنيت اطلاعات

1نفر مرد

مهندسي كامپيوتر(گرايش سخت افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش های امنیت اطلاعات- شبکه های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات (IT))

كارشناسي ارشد

اصول طراحي پايگاه هاي داده- سيستم هاي اطلاعات مديريت- شبكه هاي كامپيوتري- دروس مشترك سخت افزار(شامل مدار الكتريكي،اكترونيك و ديجيتال،اتصال داده)

افراد با مهارت ها و مدارک ذیل در اولویت می باشند:

دارای مدارک معتبر و دارای اعتبار زمانی CCNA،

تجربه مفید در سطح یکی از مدارک CCVP/CCSP/CCIP/CCNP/

تسلط به متدولوژیهای ITIL،

مسلط به راه اندازی و پشتیبانی سرویس های شبکه و مدیریت شبکه های اطلاعاتی،

تسلط به موضوعات امنیت شبکه،

آشنا با تکنولوژیهای مجازی سازی،

آشنا با تجهیزات شبکه،

آشنایی و تجربه کاری در زمینه سرویس های عمومی شبکه، اشنا با طراحی و استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت

كارشناسي

23

كارشناس

سخت افزار

1 نفر مرد

مهندسي كامپيوتر(گرايشسخت افزار – معماري كامپيوتر)، مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش های امنیت اطلاعات- شبکه های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات)

کارشناسی ارشد/دكتري

24

كارشناس

نرم افزار

1 نفر مرد

مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش های امنیت اطلاعات- شبکه های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات)

کارشناسی ارشد/دكتري

اصول طراحي پايگاه هاي داده- سيستم هاي اطلاعات مديريت- شبكه هاي كامپيوتري- دروس مشترك نرم افزار(شامل ساختمان داده، طراحي الگوريتم، ساختمان گس

 

  شرایط عمومی:

۱. متدین به دین مبین اسلام.

۲. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

۳. ایمان و اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه.

۴. دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.

۵. عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اشتهار به فساد اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۶. داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر.

۷. عدم اشتغال به کار و تعهد خدمت به مؤسسات دولتی و غیردولتی.

۸. آشنایی کامل با مهارت های ICDL

۹. داوطلبان خانم بایستی دارای پوشش اسلامی کامل (چادر) باشند.

۱۰. حداکثر سن برای دارندگان مدرک کارشناسی ۲۸ سال (تاریخ تولد از 25 اسفند 1363 به بعد) و دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ۳۲ سال (تاریخ تولد 25 اسفند 1359 به بعد) می باشد.

تبصره۱:موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الف)افرادی که صرفاً دوره ضرورت نظام وظیفه را انجام داده اند به حداکثر سن آناندو سال افزوده می شود. (تاریخ تولد دارندگان مدرک کارشناسی از 25 اسفند 1361 به بعد و دارندگان مدرک کارشناسی ارشد از 25 اسفند 1357 به بعد)

ب)وابستگان درجه یک شامل فرزند، برادر، خواهر خانواده معظم شهداء، آزادگان، مفقود الاثرها و همچنین جانبازان گرامی (به شرط ارائه مدرک معتبر از کار افتادگی از بنیاد شهید و امور ایثارگران) تا میزان ۵ سال به حداکثر سقف سنی آنان افزوده می گردد.

ج)داوطلبانی که در سازمان مرکزی آستان قدس رضوی به صورت حق الزحمه ای مشغول به خدمت می باشند، به میزان سوابق تجربی به حداکثر سن مجاز آنان افزوده خواهد شد. ضمناً حداکثر سن مجاز این دسته از داوطلبان ۳۵ سال می باشد.

تبصره۲:

خانواده معظم شهداء، جانبازان، آزادگان، رزمندگان، افراد بومی، متاهلین و متقاضیانی که از مراکز معتبر گواهی سابقه کار ارائه نمایند در شرایط مساوی دارای اولویت استخدام می باشند. (ارائه مدرک درصورت قبولی)

تبصره۳:

مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی درصورت پذیرفته شدن در آزمون (حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه) بایستی به تایید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.

مدارک مورد نیاز:

۱. تکمیل فرم تقاضانامه استخدام مندرج در پایگاه اینترنی آزمون های استخدامی آستان قدس رضوی.

۲. اسکن از کارت ملی.

۳. اسکن آخرین مدرک تحصیلی(و يا گواهی فراغت از تحصيل) كه معدل در آن قيد شده باشد همچنین برای متقاضیان حوزوی اسکن مدارج علمی معتبر الزامی است.

۴. فايل عكس ( حداقل اندازه اين عكس بايستي 4*3 و با زمينه روشن باشد .)

۵. اسكن رسيد فيش بانكی مبنی بر واريز مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ ريال به ‌حساب جام شماره   ۷۴ / ۶۵۰۵۸۲۹۲ بانك ملت شعبه آستان‌قدس‌رضوی قابل پرداخت دركليه شعب بانک ملت. ( ضمناً ارائه اصل فيش بانكی در روز آزمون الزامی می باشد)

نحوه ارسال مدارك و ثبت‌نام:

متقاضیان جهت اطلاع از نحوه ارسال ، همچنین تكمیل فرم ثبت نام می بایست به پایگاه آزمون های استخدامی آستان قدس رضوی به آدرس azmoon.aqr.irمراجعه نمایند .

توجّــه:

 

– پس از تاييد نهايي و دريافت كد رهگيري  امكان اصلاح و يا ويراش اطلاعات در فرم ثبت نام وجود ندارد لذا داوطلبان بايستي با دقت تمام نسبت به تكميل تقاضا نامه اقدام نمايند .

– به درخواستهایی كه مدارك آنان ناقص یا تصاویر اسكن شده ناخوانا باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

– وجوه پرداختی قابل استرداد نمی باشد.

– داوطلبان دانشجو نبوده و الزاماً فارغ‌التحصیل باشند.

– در صورت به همراه نداشتن اصل فیش بانكی در روز آزمون از ورود به جلسه ممانعت به عمل خواهد آمد.

– به منظور رعایت عدالت استخدامی میان داوطلبان گرامی در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در مشخصات ثبت شده از سوی داوطلب اعم از سن ، مدرك ، گرایش و … ، همچنین اسكن مدارك ارسالی و نیز اصل فیش بانكی ارائه شده و یا مجعول بودن شماره فیش، ثبت نام و نتیجه آزمون داوطلب كان لم یكن تلقی و در هر مرحله از گزینش از ادامه روند استخدام وی جداً ممانعت به عمل خواهد آمد .

– در خصوص ردیف های ۷ ، ۸ و ۹ جدول رشته های شغلی آگهی استخدام شرط الزامی برای این رشته های شغلی،تسلط کامل به مکالمه زبان های تخصصی هر رشته شغلی که در توضیحات جدول ذکر گردیده می باشد و پس از قبولی در آزمون کتبی از داوطلبان این رشته ها آزمون مکالمه به عمل خواهد آمد لذا اکیداً توصیه می شود فقط داوطلبانی در این رشته ها شرکت نمایند که تسلط کامل به مکالمه زبان های تخصصی مربوطه داشته باشند.

– در خصوص ردیف۱۵ جدول رشته های شغلی آگهی استخدام شرط الزامی برای شرکت در این ردیف تسلط کامل به قرائت قرآن کریم می باشد.

– در خصوص ردیف های۱۶، ۱۷ و ۱۸ جدول رشته های شغلی آگهی استخدام داوطلبان بایستی دارای دو سال سابقه کار در زمینه های ذکر شده در توضیحات مندرج در جدول آگهی باشند و درصورت قبولی در آزمون کتبی نسبت به ارائه سابقه کار خود اقدام نمایند.

– نوع خدمت در رشته های شغلی اعلام شده در ردیف های ۱ الی ۱۹ ، حسب شرایط خاص فعالیت در حرم مطهر، الزاماً محدود به ساعات اداری نمی باشد.

– به مدارك ارسالی از طریق پست و یا مراجعه حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

**داوطلبان جهت اطلاع از عناوین دروس امتحانی هر رشته شغلی و همچنین آخرین اطلاعیه های مربوط به آگهی استخدامی به پایگاه ثبت نام اینترنتی به آدرس azmoon.aqr.ir   مراجعه نمایند .

زمان و محل توزیع كارت آزمون:

آغاز ثبت نام اینترنتی از تاریخ 7 اسفند 1391

مهلت ثبت نام فقط تا تاریخ   16 اسفند1391 می باشد و این تاریخ قابل تمدید نمی باشد .

زمان دریافت كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون :  متعاقباً در همين سايت اعلام رساني خواهد شد .

محل و ساعت اجرای آزمون استخدامی نيز هنگام صدور كارت آزمون استخدامی در پایگاه اینترنتی آزمون های استخدامی آستان قدس رضوی به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

دیدگاه کاربران

captcha