ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی قزوین

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1393/04/02
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

قزوین

مراکز بهداشتی و درمانی متقاضی پزشک خانواده

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

ریال

توضیحات

تلفن

قزوین

آبیک

قشلاق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

30441660

 

0282

2823988

خاکعلی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

26321000

ناصرآباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

23029160

زیاران

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

20015660

البرز

باورس

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18162000

0282

2244407

شریف آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

22729190

نصرت آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

22883166

تاکستان

نرجه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25203350

0282

5230204

ضیاءآباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25000000

اسفرورین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

32000000

اک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

27904240

خرمدشت

پزشک عمومی

دکترای عمومی

2

20000000

شاکین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

14638000

شنستق سفلی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

14638000

نیکویه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

26013072

شهری شماره دو

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

23797837

قزوین

شهرک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18654000

0281

3670035

زوارک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17194500

معلم کلائه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

27000000

رجایی دشت

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

20000000

رازمیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

20000000

تلاتر

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16545000

دستجرد سفلی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18953000

یارود

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

18625000

نظام آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

21577000

آقا بابا

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

28744000

کوهین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

15253930

ترازان سفلی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16672460

اورکن کرد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

19853760

ماهین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25000000

سیردان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17810920

نیارک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

14735667

بوئین زهرا

ابراهیم آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

16230000

0282

4228600

سگز آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

25370278

شهرک مدرس

پزشک عمومی

دکترای عمومی

1

17240000

ارداق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

 

19810374

لهارد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

 

20910174

شال

پزشک عمومی

دکترای عمومی

 

35000000

دانسفهان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

 

28000000

آوج

آوج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

 

30000000

0282

4623820

آبگرم

پزشک عمومی

دکترای عمومی

 

35000000

ارتش آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

 

17300779

گلنجین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

 

24930084

دیدگاه کاربران

captcha