ورود کاربران
بدانیم که : تنها شکافی که بین ما و رویایمان قرار دارد ، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می شود
برای عقب نموندن از آخرین استخدامی ها اینجا کلیک کن و سریع عضو شو :)

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز

وضعیت آگهی: غیر فعال
تاریخ انتشار: 1392/06/15
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی- ریال

توضیحات

تلفن

آذربایجان شرقی

پزشک عمومی

آقبراز

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

25.000.000

بیتوته

09144265488

فضلی

هوراند

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

26.000.000

قشلاق شاهوردی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

19.000.000

بستان آباد

کردکندی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

16.500.00.

09144317404

نیرومند

قربابا

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

17.000.000

تیکمه داش

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

18.000.000

بناب

قره چپق

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

12.000.000

 

نگران

04127230010

خانه برق جدید

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

12.000.000

 

خدا آفرین

مردانقم

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

22.000.000

بیتوته

09144268429

ولی پور

بسطاملو

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

20.000.000

جلفا

شبانه روزی جلفا

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

19.000.000

4923059013

عیوضی

شماره 1 هادی شهر

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

13.000.000

 

کلیبر

آبش احمد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

29.000.000

بیتوته

09143261142

شیخ زاده

قره قیه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

29.000.000

سراب

شربیان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

21.000.000

04312229981

دانشمند

مهربان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

21.000.000

جهیزدان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

20.000.000

 

دانباران

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

20.000.000

 

شبستر

تیل

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

14.000.000

 

09143721469

پیری

تسوج

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

13.000.000

 

شرفخانه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

12.000.000

 

سیس

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

12.000.000

 

شندآباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

13.000.000

 

نظرلو

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

12.000.000

 

شیستر

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

12.000.000

 

دریان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

12.000.000

 

مراغه

شماره یک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

13.000.000

 

09143209422

کمالی

شماره شش

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

13.000.000

 

خداجو

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

15.000.000

 

مرند

شماره 2

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

12.000.000

 

09141906795

جلیلی

شماره 4

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

13.500.000

 

ارسی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

18.000.000

 

کشکسرای

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

18.000.000

 

یامچی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

18.000.000

 

زنوز

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

13.000.000

 

دیزج حسین بیک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

12.000.000

 

ملکان

آروق

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

18.000.000

 

04228241290

اسدیان

آغمنار

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

18.000.000

تپه اسماعیل آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

17.000.000

 

قوریجان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

16.000.000

 

لیلان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

19.000.000

بیتوته

مبارک آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

16.000.000

 

 

میانه

ترکمانچای

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

14.500.000

بیتوته

04232242620

احدی

اغکند

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

15.000.000

ترک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

18.000.000

گوگدرق

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

14.000.000

ارموداق

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

15.000.000

ملک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

15.000.000

ورزقان

ورزقان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

19.000.000

04273243426

یوسف زارع

آقا بابا فرامرزی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

19.000.000

 

هریس

سرند

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

12.400.000

بیتوته

04326126073

کشی زاده

هریس 1

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

11.000.000

 

هشترود

آتش بیک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

25.000.000

بیتوته

04246226454

شیرجنگ

بایقراکوه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

18.000.000

شماره 2

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

2

16.000.000

 

شماره 3

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

16.000.000

 

شماره 1

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

16.000.000

 

اسکو

سرای

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

14.900.000

بیتوته

04123220822

زمستانی

آذرشهر

شیرامین

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

17.000.000

04124232300

علیزاده

ممقان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

16.000.000

گوگان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

1

16.000.000

 

 

دیدگاه کاربران

captcha