ما را حمایت کنید
 
حداقل حقوق سال 96 حداقل حقوق سال 96 : با نزدیک شدن به سال نو و چالش حداقل حقوق سال 96 ، وزارت کار با بررسی تغییرات اقتصادی، صورت گرفته در کشور در طی ماه های اخیر، سیاست های اقتصادی جدیدی را مطابق و هماهنگ با تغییراتی مانند نرخ تورم و توان خرید مردم، طراحی می کند. که … ادامه خواندن "حداقل حقوق سال 96 + افزایش حقوق سال 96 + پایه حقوق سال 96"

مشاهده آگهی
در این صفحه می توانید پایه حقوق ۹۶ و آخرین اخبار حداقل حقوق ۹۶ و اخبار مربوط به حداقل دستمزد سال ۹۶ و حداقل حقوق قانون کار ۹۶ را مشاهده کنید.   حداقل حقوق سال ۹۶ + افزایش حقوق سال ۹۶ + پایه حقوق سال ۹۶

مشاهده آگهی