ما را حمایت کنید
 
 • نام: Poorya abdi
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1367/8/28
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-نمایش
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل: 16/23
 • مشاهده رزومه من
 • نام: مجتبی سعیدی جاهد
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1361/2/6
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: نامشخص
 • سال تولد: 1365/8/29
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-علوم تربیتی
 • محل سکونت: زنجان زنجان
 • معدل: 16/58
 • مشاهده رزومه من
 • نام: نوید شیرزاد
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1368/6/31
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس ارشد-عمران
 • محل سکونت: خراسان رضوي مشهد
 • معدل: 16.48
 • مشاهده رزومه من
 • نام: samaneh kaviani
 • جنسیت: نامشخص
 • سال تولد: 1363/2/25
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کارشناس-مهندسی عمران
 • محل سکونت: خراسان رضوي مشهد
 • معدل: 14.51
 • مشاهده رزومه من
 • نام: سید فواد مکی
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1368/11/28
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کاردان-کنترل کیفی قطعات خودرو
 • محل سکونت: كرمانشاه کرمانشاه
 • معدل: 14.7
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: نامشخص
 • سال تولد: 1364/4/1
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: -
 • محل سکونت: خراسان رضوي مشهد
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام: مهدی پاپی
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1365/1/1
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-مهندسی بازرسی جوش
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل: 13/83
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1369/10/17
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-مهندسی برق
 • محل سکونت: هرمزگان بندرعباس
 • معدل: 15.92
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1363/6/30
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کاردان-ایمنی صنعتی
 • محل سکونت: خوزستان دشت آزادگان
 • معدل: 14
 • مشاهده رزومه من