ما را حمایت کنید
 
 • نام:
 • جنسیت: نامشخص
 • سال تولد: 1367/6/4
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کاردان-فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل: 16.64
 • مشاهده رزومه من
 • نام: نجیب الله حسنی
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1371/12/7
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کارشناس-شیمی
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل: 15
 • مشاهده رزومه من
 • نام: اصلان منعم
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1357/2/14
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1368/10/4
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: نامشخص
 • سال تولد: 1371/9/5
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام: زهرا افشار
 • جنسیت: نامشخص
 • سال تولد: 1370/5/1
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: كردستان بیجار
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام: reza dehnavi
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1371/5/4
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-مهندسی عمران
 • محل سکونت: خراسان رضوي نیشابور
 • معدل: 13/86
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1352/3/20
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1364/2/14
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1369/7/28
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-شیمی
 • محل سکونت: تهران تهران
 • معدل: 14/50
 • مشاهده رزومه من