ما را حمایت کنید
 
 • نام: نسیم صدری
 • جنسیت: زن
 • سال تولد: 1368/10/19
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام: amir taheri azam
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1370/7/11
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام: رضا الهوئی نظری
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1363/2/6
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام: طه محمدی
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1371/6/15
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس ارشد-شیمی
 • محل سکونت: تهران
 • معدل: ۱۸/۵
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1367/1/10
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: البرز
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1368/9/25
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: كرمانشاه
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام: زهرا گلی
 • جنسیت: زن
 • سال تولد: 1370/6/22
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس ارشد-مهندسی شیمی
 • محل سکونت: خراسان رضوي
 • معدل: 16/50
 • مشاهده رزومه من
 • نام: محمد بدرعظیمی
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1370/10/20
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-مهندسی مکانیک
 • محل سکونت: تهران
 • معدل: 16.84
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1368/6/23
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1365/4/22
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کارشناس-مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 • محل سکونت: آذربايجان شرقي
 • معدل: 16.53
 • مشاهده رزومه من