ما را حمایت کنید
 
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1366/3/29
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس ارشد-مهندسی عمران
 • محل سکونت: فارس
 • معدل: 15
 • مشاهده رزومه من
 • نام: امید سعیدی
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1367/9/18
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کاردان-گرافیک رایانه
 • محل سکونت: تهران
 • معدل: 88
 • مشاهده رزومه من
 • نام: حسنعلی مهدیلو
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1352/5/10
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-مهندسی شیمی
 • محل سکونت: قم
 • معدل: 16.4
 • مشاهده رزومه من
 • نام: گلناز نظری
 • جنسیت: زن
 • سال تولد: 1370/8/20
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-مهندسی فناوری اطلاعات
 • محل سکونت: كرمانشاه
 • معدل: 14.02
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1363/4/8
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: -
 • محل سکونت: كهگيلويه و بوير احمد
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: زن
 • سال تولد: 1368/3/17
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کاردان-معماری
 • محل سکونت: البرز
 • معدل: 16/63
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: زن
 • سال تولد: 1363/1/7
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: -
 • محل سکونت: اصفهان
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1368/5/21
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس ارشد-کشاورزی
 • محل سکونت: كرمانشاه
 • معدل: 17.20
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1371/2/30
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-مهندسی صنایع
 • محل سکونت: مركزي
 • معدل: 14.80
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 65/5/4
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من