ما را حمایت کنید
 
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1362/6/31
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام: برزو حسینی
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: ۱۳۶۹/5/1
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: مازندران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1346/2/15
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1371/7/27
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام: سعید پوررستمی
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1364/6/21
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کاردان-مکانیک خودرو
 • محل سکونت: آذربايجان شرقي
 • معدل: 14
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: زن
 • سال تولد: 1370/2/15
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-مهندسی صنایع
 • محل سکونت: تهران
 • معدل: 17/96
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1368/1/12
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام: محمود فلاحی
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1367/4/10
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: کارشناس-زمین شناسی
 • محل سکونت: فارس
 • معدل: 17.91
 • مشاهده رزومه من
 • نام: علي اكبر شفاعت
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1368/12/26
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: -
 • محل سکونت: اصفهان
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: زن
 • سال تولد: 1366/0/1
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من