• نام: الناز فاتحی بروجنی
 • جنسیت: زن
 • سال تولد: 1368/11/9
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس ارشد-مهندسی کشاورزی
 • محل سکونت: چهارمحال و بختياري
 • معدل: 17/01
 • مشاهده رزومه من
 • نام: امیر بهرامی
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1358/2/1
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-کامپیوتر
 • محل سکونت: تهران
 • معدل: 1621
 • مشاهده رزومه من
 • نام: mehran khaksar
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1364/9/17
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-مهندسی نفت
 • محل سکونت: تهران
 • معدل: 14
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1372/1/13
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام: محمد طهرانی
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1364/6/28
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: -
 • محل سکونت: تهران
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام: پرستو گله داری
 • جنسیت: زن
 • سال تولد: 1370/8/1
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-مهندسی صنایع
 • محل سکونت: تهران
 • معدل: 15.32
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: زن
 • سال تولد: 1367/12/18
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس ارشد-زیست شناسی
 • محل سکونت: تهران
 • معدل: 14/50
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1363/6/30
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: -
 • محل سکونت: اصفهان
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام: Habibollah Pourahmadi
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1340/10/1
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • مدرک: -
 • محل سکونت: لرستان
 • معدل:
 • مشاهده رزومه من
 • نام:
 • جنسیت: مرد
 • سال تولد: 1367/8/23
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • مدرک: کارشناس-مهندسی صنایع
 • محل سکونت: تهران
 • معدل: 14
 • مشاهده رزومه من