ما را حمایت کنید
 

موسسه اعتباری کوثر درنظر دارد به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود، از طریق آزمون استخدامی از بین داوطلبان (آقا) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های زیر جهت متصدی اموربانکی (ریالی و ارزی) برای شهر تهران   ، طبق ضوابط نموده و پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش به کارگیری شوند … ادامه خواندن “خبر: استخدام موسسه مالی و اعتباری کوثر سال ۹۳”


مشاهده آگهی

  دعوت به همکاری موسسه مالی و اعتباری کوثر در نظر دارد به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود، از طریق آزمون استخدامی از بین داوطلبان (آقا) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های زیر جهت تصدی امور بانکی (ریالی و ارزی) برای شهر تهران، طبق ضوابط نموده و پس از طی … ادامه خواندن “آگهی استخدام موسسه مالی و اعتباری کوثر”


مشاهده آگهی

  موسسه مالی و اعتباری کوثر درنظر دارد به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود، از طریق آزمون استخدامی از بین داوطلبان (آقا) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های زیر جهت متصدی اموربانکی (ریالی و ارزی) برای شهر تهران، طبق ضوابط نموده و پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش به … ادامه خواندن “آگهی استخدام متصدی اموربانکی (ریالی و ارزی) در موسسه مالی و اعتباری کوثر”


مشاهده آگهی

استخدام موسسه مالی و اعتباری کوثر به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز، جهت فعالیت در شعب جدید خود از همکاران محترم بازنشسته و شاغلان سیستم بانکی کشور در بخش ریالی و ارزی در سطح رئیس و معاون شعبه در تهران و مرکز استانها استخدام و ثبت نام می نماید: الف)شرایط استخدام : 1-  بازنشستگان … ادامه خواندن “آگهی استخدام موسسه مالی و اعتباری کوثر”


مشاهده آگهی

موسسه مالی و اعتباری کوثر درنظر دارد به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود، از طریق آزمون استخدامی از بین داوطلبان (آقا) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های زیر جهت متصدی اموربانکی (ریالی و ارزی) برای شهر تهران  ، طبق ضوابط نموده و پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش به … ادامه خواندن “آگهی استخدام موسسه مالی و اعتباری کوثر”


مشاهده آگهی

موسسه مالی و اعتباری کوثر از همکاران بازنشسته سیستم بانکی کشور در بخش ریالی در سطح رییس شعبه در استان تهران دعوت به همکاری مینماید. شرایط احراز: سابقه دو سال و بالاتر با سمت ریاست شعبه در ده سال آخر خدمت حداکثر 55 ساله ساکن تهران مدارک: کپی سوایق شغلی و تصویر آخرین حکم کارگزینی … ادامه خواندن “آگهی استخدام موسسه مالی و اعتباری کوثر – بازنشستگان”


مشاهده آگهی

موسسه مالی واعتباری کوثر(در شرف تاسیس)درنظر دارد به منظور تأمین بخشی ازنیروی انسانی مورد نیاز خود ،دومین آزمون استخدامی را از بین داوطلبان (آقا )دارای مدرک تحصیلی کارشناسی زیر جهت اشتغال درمشاغل متصدی اموربانکی (ریالی و ارزی)درمراکزاستانهای کشور، طبق ضوابط زیر برگزار نماید و پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش دعوت به همکاری می … ادامه خواندن “آگهی استخدام موسسه مالی واعتباری کوثر-جدید”


مشاهده آگهی

موسسه مالی واعتباری کوثر(در شرف تاسیس)درنظر دارد به منظور تأمین بخشی ازنیروی انسانی مورد نیاز خود ،دومین آزمون استخدامی را از بین داوطلبان (آقا )دارای مدرک تحصیلی کارشناسی زیر جهت اشتغال درمشاغل متصدی اموربانکی (ریالی و ارزی)درمراکزاستانهای کشور، طبق ضوابط زیر برگزار نماید و پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش دعوت به همکاری می … ادامه خواندن “آگهی استخدام موسسه مالی واعتباری کوثر(در شرف تاسیس)”


مشاهده آگهی

موسسه مالی واعتباری کوثر(در شرف تاسیس) به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ، جهت فعالیت درشعب جدید خود ازهمکاران محترم  بازنشسته و شاغلان سیستم بانکی کشور دربخش ریالی وارزی در سطح رئیس ومعـاون شعبه درتهران ومرکزاستانها دعوت به همکاری وثبت نام می نماید: الف) شرایط استخدام : 1-       بازنشستگان و شاغلین سیستم بانکی کشور باسمت … ادامه خواندن “آگهی استخدام موسسه مالی واعتباری کوثر(در شرف تاسیس) جهت کارکنان بازنشسته و شاغلان سیستم بانکی”


مشاهده آگهی

ضمن تشکر از شرکت کنندگان در اولین آزمون استخدامی (ویژه استانهای تهران و البرز) به اطلاع می رساند موسسه مالی و اعتباری کوثر به منظور تکمیل نیروی انسانی خود از فارغ التحصیلان رشته های علوم بانکی – حسابداری – مدیریت – بازرگانی – رایانه در سراسر کشور دعوت به همکاری می کند . در این … ادامه خواندن “آگهی استخدام موسسه ی مالی و اعتباری کوثر در سراسر کشور”


مشاهده آگهی