ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام لرستان | کاریاب | استخدامی های روز استان لرستان و حومه

آگهی استخدام بیمارستان تأمین اجتماعی خرم آباد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۲۸
تعداد دیدگاه: 0
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی: ۱۳۹۲/۱۰/۱۳

بیمارستان تأمین اجتماعی خرم آباد استان شهرستان مرکز رشته مدرک تعداد نیروی مورد نیاز میزان حقوق و مزایای پرداختی توضیحات تلفن لرستان خرم آباد تأمین اجتماعی زنان و زایمان متخصص 2 200.000.000 ریال   0661 4208143 4203756 پزشک عمومی دکترا 2 50.000.000 ریال پرستار کارشناس 3 30.000.000 ریال


مشاهده آگهی
آگهی استخدام بیمارستان تخصصی زنان نرگس درود شهرستان درود استان لرستان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۲۸
تعداد دیدگاه: 0
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی: ۱۳۹۲/۱۰/۱۳

بیمارستان تخصصی زنان نرگس درود استان شهرستان مرکز رشته مدرک تعداد نیروی مورد نیاز میزان حقوق و مزایای پرداختی توضیحات تلفن لرستان درود نرگس درود زنان و زایمان متخصص 1 150.000.000 ریال تمام وقت 0665 4232210 اطفال متخصص 2 70.000.000 ریال پزشک عمومی دکترا 2 35.000.000 ریال پرستار کارشناس 2 10.000.000 ریال


مشاهده آگهی