X
کارفرما کارفرما هستم کارجو کارجو هستم
آگهی استخدام سه ردیف شغلی در شرکت پخش فرا پیشرو جنوب در اهواز استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام سه ردیف شغلی در شرکت پخش فرا پیشرو جنوب در اهواز آگهی استخدام سه ردیف شغلی در شرکت پخش فرا پیشرو جنوب در اهواز شرکت پخش مواد غذایی....

آگهی استخدام دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی آبادان استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی آبادان آگهی استخدام دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی آبادان دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی آبادان جهت تامین نیروی انسانی بهورز....

آگهی استخدام سرپرست باغ تولید چمن در استان خوزستان استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام سرپرست باغ تولید چمن در استان خوزستان آگهی استخدام سرپرست باغ تولید چمن در استان خوزستان یک نفر آقا یا خانم با تجربه و ترجیحا دارای تحصیلات مرتبط....

آگهی استخدام مهندس مکانیک و نقشه کش صنعتی در یک شرکت خصوصی در اهواز استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام مهندس مکانیک و نقشه کش صنعتی در یک شرکت خصوصی در اهواز آگهی استخدام مهندس مکانیک و نقشه کش صنعتی در یک شرکت خصوصی در اهواز یک شرکت....

آگهی استخدام مهندس مترو وبرآورد وآنالیزها و حسابدار در شرکت پتروشیمی استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام مهندس مترو وبرآورد وآنالیزها و حسابدار در شرکت پتروشیمی آگهی استخدام مهندس مترو وبرآورد وآنالیزها و حسابدار در شرکت پتروشیمی شرکت پتروشیمی استخدام می نماید. مهندس مترو وبرآورد....

آگهی استخدام مهندسی شیمی و مدیر فروش در کارخانه تولید رنگ ساختمانی استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام مهندسی شیمی و مدیر فروش در کارخانه تولید رنگ ساختمانی آگهی استخدام مهندسی شیمی و مدیر فروش در کارخانه تولید رنگ ساختمانی کارخانه تولید رنگ ساختمانی و صنعتی....

آگهی استخدام منشی در پخش روغن موتورفاضلی استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام منشی در پخش روغن موتورفاضلی در اهواز آگهی استخدام منشی در پخش روغن موتورفاضلی پخش روغن موتورفاضلی یک منشی خانم مسلط به کامپیوتر استخدام می شود. محل کار:میدان....

آگهی استخدام منشی و طراح سه بعدی در دفتر دکوراسیون استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام منشی و طراح سه بعدی در دفتر دکوراسیون آگهی استخدام منشی و طراح سه بعدی در دفتر دکوراسیون دفتر دکوراسیون یک منشی خانم و یک طراح سه بعدی....

آگهی استخدام منشی و فروشنده در نمایندگی هایسنس استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام منشی و فروشنده در نمایندگی هایسنس آگهی استخدام منشی و فروشنده در نمایندگی هایسنس یک فروشنده و یک نفرمنشی (خانم) با فن بیان بالا وظاهری آراسته جهت کار....

آگهی استخدام اپراتور در دفتر مجله خانواده استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام اپراتور در دفتر مجله خانواده آگهی استخدام اپراتور در دفتر مجله خانواده دفتر مجله خانواده در اهواز برای تکمیل کادر خود یک نفر اپراتور خانم با شرایط ذیل....

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی و بازاریابی و مدیر اجرایی در شرکت پترو تجهیز آسیا استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی و بازاریابی و مدیر اجرایی در شرکت پترو تجهیز آسیا آگهی استخدام کارشناس بازرگانی و بازاریابی و مدیر اجرایی در شرکت پترو تجهیز آسیا در اهواز....

آگهی استخدام چندین ردیف شغلی در یک شرکت سرمایه گذاری استان قزوین استخدام 95

آگهی استخدام چندین ردیف شغلی در یک شرکت سرمایه گذاری آگهی استخدام چندین ردیف شغلی در یک شرکت سرمایه گذاری یک شرکت سرمایه گذاری جهت واحدهای صنعتی خود در تهران....

آگهی استخدام پنج ردیف شغلی در یک شرکت معتبرتولیدی صنعتی استخدام اصفهان استخدام 95

آگهی استخدام پنج ردیف شغلی در یک شرکت معتبرتولیدی صنعتی آگهی استخدام پنج ردیف شغلی در یک شرکت معتبرتولیدی صنعتی یک شرکت معتبرتولیدی –صنعتی در استان های اصفهان و خوزستان....

آگهی استخدام نصاب دستگاههای کارتخوان بانکی در سامانه الکترونیک انصار استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام نصاب دستگاههای کارتخوان بانکی در سامانه الکترونیک انصار آگهی استخدام نصاب دستگاههای کارتخوان بانکی در سامانه الکترونیک انصار سامانه الکترونیک انصار در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از....

آگهی استخدام شرکت پتروشیمی مارون استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام شرکت پتروشیمی مارون آگهی استخدام شرکت پتروشیمی مارون شرکت پتروشیمی مارون واقع در استان خوزستان- بندرماهشهر –منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد....

آگهی استخدام انباردار و نظافتچی در یک شرکت معتبر پخش استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام انباردار و نظافتچی در یک شرکت معتبر پخش آگهی استخدام انباردار و نظافتچی در یک شرکت معتبر پخش یک شرکت معتبر پخش مرکزی جهت تکمیل کادرپرسنلی خود اقدام....

آگهی استخدام کارشناس زبان انگلیسی در یک شرکت تامین کننده تجهیزات صنایع نفت و گاز استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام کارشناس زبان انگلیسی در یک شرکت تامین کننده تجهیزات صنایع نفت و گاز آگهی استخدام کارشناس زبان انگلیسی در یک شرکت تامین کننده تجهیزات صنایع نفت و گاز....

آگهی استخدام سرپرست فروش و کارشناس فروش در شرکت یام یام استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام سرپرست فروش و کارشناس فروش در شرکت یام یام  آگهی استخدام سرپرست فروش و کارشناس فروش در شرکت یام یام شرکت پخش سراسری یام یام جهت تکمیل کادر....

آگهی استخدام کارشناس مکانیک و صنایع در یک شرکت خصوصی در زمینه نفت و گاز استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام کارشناس مکانیک و صنایع در یک شرکت خصوصی در زمینه نفت و گاز آگهی استخدام کارشناس مکانیک و صنایع در یک شرکت خصوصی در زمینه نفت و گاز....

آگهی استخدام منشی در پخش روغن موتور فاضلی استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام منشی در پخش روغن موتور فاضلی آگهی استخدام منشی در پخش روغن موتور فاضلی پخش روغن موتور فاضلی در اهواز یک منشی خانم مسلط به کامپیوتر استخدام می....

آگهی استخدام منشی و مدیر داخلی و کارشناس فروش در یک شرکت معتبر استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام منشی و مدیر داخلی و کارشناس فروش در یک شرکت معتبر آگهی استخدام منشی و مدیر داخلی و کارشناس فروش در یک شرکت معتبر استخدام یک شرکت معتبر....

آگهی استخدام کارشناس کشاورزی در گروه مشارکت زیستاب جاماب استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام کارشناس کشاورزی در گروه مشارکت زیستاب جاماب آگهی استخدام کارشناس کشاورزی در گروه مشارکت زیستاب جاماب گروه مشارکت زیستاب جاماب به منظورتکمیل نیروی تسهیلگراجتماعی درباغات تخیلات شهرستان آبادان....

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی و کارشناس حسابداری و شیمی و راننده استخدام اهواز استخدام 95

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی و کارشناس حسابداری و شیمی و راننده آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی و کارشناس حسابداری و شیمی و راننده یک شرکت معتبر در اهواز به....

اعلام نتایج آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور استان قزوین

اعلام نتایج آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اعلام نتایج آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ضمن آرزوی موفقیت برای تمام شرکت کنندگان آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی، به اطلاع....

امکانات ویژه برای کارفرماها

امکانات بسیار خاصی را برای کارفرمایان مهیا کرده ایم که می توانند بهینه تر و سریعتر از هر زمان دیگری به خواسته های خود در بخش جذب کارمند دست پیدا کنند

مشاهده

ثبت آگهی استخدام

کارفرمایان با ثبت آگهی استخدامی خود در سایت و درج شرایط و خصوصیات کامل کارمندان خود در آن ، در هزینه ها و زمان خود صرفه جویی می کنند

مشاهده

رزومه کاری

کارجویان با ثبت کامل رزومه خود و درج سوابق و توانایی های خود در آن ، شانس شان را برای بهتر دیده ترشدن و انتخاب شدن توسط کارفرمایان چند برابر می کنند

مشاهده

نمونه سوالات استخدامی

  • از آگهی استخدامی تا گزینش و مصاحبه های استخدامی

    در صورتی که در بررسی و آنالیز کامل روند گزینش در استخدامی های دولتی و خصوصی ، سوالات مصاحبه استخدامی و نحوه پاسخگویی به آنها ، بررسی و تحلیل سوالات عقدیتی و روانشناسی در گزینش های استخدامی دولتی و خصوصی ، تحلیل و بررسی معاینات پزشکی و ده ها مورد دیگر استخدامی درگیر هستید ، به شما پیشنهاد می شود این جزوه را تهیه نمایید
  • دانلود جزوه فوت و فن های استخدام