ما را حمایت کنید
 

نتایج استخدام شرکت مترو منطقه اصفهان

تاریخ انتشار: 1391/11/24
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

پیرو برگزاری آزمون شرکت مترو منطقه اصفهان بدینوسیله از افراد نامبرده در جدول ذیل در مقطع کارشناسی برق-قدرت جهت انجام مصاحبه دعوت بعمل می آید. مقتضی است افراد نامبرده طبق برنامه زمانبندی ذیل به آدرس خیابان کاوه ، مجاور پایانه مسافربری کاوه- ساختمان سازمان قطارشهری – طبقه پنجم مراجعه و جهت انجام مصاحبه در محل حضور بهم رسانند.
توجه : بدیهی است عدم حضور متقاضی راس ساعت در محل تعیین شده به منزله انصراف از ادامه فرآیند تلقی شده و متقاضی حق هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
شایان ذکر است، جهت انجام مصاحبه (در صورت وجود ) رزومه کاری همراه خود بیاورید.

جدول اسامی زمانبندی انجام مصاحبه مقطع کارشناسی برق – قدرت

کارشناسی برق – قدرت : سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۵ بعدازظهر
۱٫ محمدرضا سلیمانی ریزی، کدملی ۱۱۷۰۷۶۴۰۵۳
۲٫ امیر کاویانی جزی، کدملی ۵۱۱۰۷۰۸۲۱۵
۳٫ صادق امانی بنی، کدملی ۴۶۲۳۶۱۶۵۸۴
۴٫ احسان اعتمادی، کدملی ۱۲۹۲۰۷۶۴۸۸
۵٫ محمدجواد بیرژندی، کدملی ۱۲۹۲۰۵۲۰۶۶
۶٫ محسن صادقی، کدملی ۱۲۸۹۲۴۹۱۹۹
۷٫ محمدحسین عشوریان جوزدانی، کدملی ۱۲۸۶۱۱۸۷۶۱
۸٫ هادی شفیعی، کدملی ۱۲۹۳۱۹۶۴۳۶

کارشناسی برق – قدرت : شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۵ بعدازظهر
۱٫ محمد امین باقری اشکاوندی، کدملی ۱۲۹۰۸۴۸۹۳۹
۲٫ محمدحسین افشاری ابوالکرلو، کدملی ۵۱۲۹۹۴۷۵۹۲
۳٫ مجید باتقوا، کدملی ۶۲۲۹۹۲۲۳۵۵
۴٫ حامد عرب زاده، کدملی ۱۲۸۹۲۰۷۳۳۱
۵٫ احسان سعیدی، کدملی ۱۲۸۵۰۹۱۹۶۵
۶٫ جواد ناطقی قمبوانی، کدملی ۵۴۱۹۹۰۳۲۹۶
۷٫ میثم سهرابی، کدملی ۱۲۹۰۸۷۹۶۷۲
۸٫ محمدجواد صمیمی، کدملی ۱۲۹۲۳۳۵۵۷۲

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران