ما را حمایت کنید
 

دهمین فراخوان عمومی جذب هیات علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان

تاریخ انتشار: 1391/10/05
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دعوت به همکاری

دهمین فراخوان عمومی جذب هیات علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیستان و بلوچستان از میان واجدین شرایط به شرح جدول زیر عضو هیات علمی تمام وقت می پذیرد.

تذکر مهم: متقاضیان می بایست جهت ثبت نام به سایت الکترونیکی http://jazb.iau.ir   مراجعه نمایند.

تاریخ ثبت نام : 20 آذرماه 1391 تا 20 دی ماه 1391

توضيح

تاريخ پايان

تاريخ شروع

شماره فراخوان

جنسيت

تعداد

نام رشته

نام مقطع

نام واحد يا مرکز

رديف

رشته آناتومي و بافت شناسي- گرايش علوم تشريح

20/10/1391

20/09/1391

912

خانم و آقا

2

آناتومي – کد رشته   729

دکترا

زاهدان

1

رشته آناتومي و بافت شناسي- گرايش علوم تشريح

20/10/1391

20/09/1391

912

خانم و آقا

1

آناتومي – کد رشته   729

دانشجوي دکترا

زاهدان

2

گرايش تکنولوژي آموزشي-مباني برنامه ريزي-روانشناسي يا مشاوره

20/10/1391

20/09/1391

912

خانم و آقا

1

امورتربيتي و مشاوره – کد رشته   215

دکترا

زاهدان

3

20/10/1391

20/09/1391

912

خانم و آقا

1

فيزيولوژي – کد رشته   736

دکترا

زاهدان

4

20/10/1391

20/09/1391

912

خانم و آقا

1

فيزيولوژي – کد رشته   736

دانشجوي دکترا

زاهدان

5

گرايش مامايي، بهداشت ناباروري، بهداشت مادر و کودک

20/10/1391

20/09/1391

912

خانم

2

مامايي – کد رشته   113

دکترا

زاهدان

6

گرايش مامايي، بهداشت ناباروري، بهداشت مادر و کودک

20/10/1391

20/09/1391

912

خانم

1

مامايي – کد رشته   113

دانشجوي دکترا

زاهدان

7

گرايش سخت افزار

20/10/1391

20/09/1391

912

خانم و آقا

1

مهندسي کامپيوتر – کد رشته   409

دکترا

زاهدان

8

20/10/1391

20/09/1391

912

خانم و آقا

1

مهندسي فناوري اطلاعات – کد رشته   468

دکترا

زاهدان

9

20/10/1391

20/09/1391

912

خانم و آقا

1

ميكروبيولوژي – کد رشته   734

دانشجوي دکترا

زاهدان

10

20/10/1391

20/09/1391

912

خانم و آقا

1

ميكروبيولوژي – کد رشته   734

دکترا

زاهدان

11

جهت تدريس دروس عمومي معارف

20/10/1391

20/09/1391

912

خانم و آقا

2

فرهنگ و معارف اسلامي – کد رشته   203

دکترا

ايرانشهر

12

جهت تدريس دروس عمومي معارف

20/10/1391

20/09/1391

912

خانم و آقا

2

فرهنگ و معارف اسلامي – کد رشته   203

دکترا

زابل

13

گرايش مديريت آموزشي

20/10/1391

20/09/1391

912

خانم و آقا

2

برنامه ريزي علوم تربيتي – کد رشته   205

دکترا

سراوان

14

20/10/1391

20/09/1391

912

خانم و آقا

2

حسابداري – کد رشته   212

دکترا

سراوان

15

جهت تدريس دروس عمومي معارفي – گرايش علوم قران و حديث

20/10/1391

20/09/1391

912

خانم و آقا

1

فرهنگ و معارف اسلامي – کد رشته   203

دانشجوي دکترا و دکترا

سراوان

16

20/10/1391

20/09/1391

912

آقا

2

حسابداري – کد رشته   212

دکترا

چابهار

17

20/10/1391

20/09/1391

912

آقا

1

حسابداري – کد رشته   212

دانشجوي دکترا

چابهار

18

گرايش رياضي کاربردي

20/10/1391

20/09/1391

912

آقا

2

رياضي – کد رشته   300

دانشجوي دکترا و دکترا

چابهار

19

کليه گرايشها

20/10/1391

20/09/1391

912

آقا

1

حسابداري – کد رشته   212

دکترا

نيكشهر

20

رشته حقوق گرايش عمومي- خصوصي- جزا و جرم شناسي

20/10/1391

20/09/1391

912

خانم و آقا

1

حقوق و علوم سياسي – کد رشته   207

دکترا

علوم و تحقيقات

21

 

 

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران