ما را حمایت کنید
 

اعطای پروانه کارگزاری رسمی بیمه (فراخوان دوره 59)

تاریخ انتشار: 1392/05/21
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

اعطای پروانه کارگزاری رسمی بیمه (فراخوان دوره 59)

بيمه مركزي ايران ج.ا.ا در اجراي ماده ۶۸قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه‌گري و براي استفاده از نيروهاي متخصص و كارآمد براي تعميم و گسترش فرهنگ بيمه و پيشبرد عرضه خدمت و فعاليت‌هاي بيمه‌اي، پس از آزمون از متقاضيان واجد شرايط بر اساس آيين‌نامه و مقررات مربوط، پروانه كارگزاري رسمي بيمه صادر مي كند.

شرايط لازم :

1.   تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

2.   اعتقاد به اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.

3.   حداقل سن بيست و پنج سال.

4.   داشتن حداقل مدرك ليسانس در رشته بيمه يا گرايش بيمه‌اي با شش ماه سابقه كارمفيد بيمه‌اي و يا حداقل ليسانس در ساير رشته ها و يكسال سابقه كار مفيد بيمه اي.

5.   انجام گرفتن خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت دائم قانوني.

6.   عدم شهرت به نادرستي.

7.   نداشتن سابقه محكوميت به علت ارتكاب جنايت يا ورشكستگي به تقصير و كلاه برداري و يا خيانت در امانت و يا دزدي و صدور چك بي محل و يا اختلاس و يا معاونت در يكي از جرايم فوق به گواهي اداره سجل كيفري وزارت دادگستري (در اين خصوص گواهي عدم سوء پيشينه الزامي است كه پس از موفقيت در آزمون بايد ارائه شود).

8.   موفقيت در آزمون كتبي و مصاحبه حضوري در بيمه مركزي ايران.

9.   گذراندن دوره آموزشي و توجيهي بيمه مركزي ايران و اخذ گواهينامه قبولي.

تذكر: مطابق ماده ۱آيين نامه كارگزاري بيمه، شغل انحصاري كارگزار بايد ارائه خدمات بيمه اي باشد.

(به هيچ شغل ديگري اشتغال نداشته باشد)

مدارك لازم جهت ثبت نام:

1.   تصوير خواناي كليه صفحات شناسنامه عكس‌دار.

2.   يك برگ تصوير خواناي مدرك تحصيلي معتبر.

3.   سه قطعه عكس ۴×۳جديد با درج مشخصات متقاضي در پشت آن.

4.   اصل فيش بانكي به مبلغ۰۰۰ر۳۰۰ريالواريز شده به حساب سيبا شماره ۰۱۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۹بانك ملي، شعبه ممتاز ملي ، كد ۱۰۰۰ به نام بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران براي آزمون كارگزاري رسمي بيمه.

5.   يك برگ تصوير از پشت و روي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم قانوني.

6.   اصل گواهي سابقه كار بيمه بازرگاني (نزد مؤسسات بيمه، نمايندگان بيمه و كارگزاران رسمي بيمه) متناسب با مدرك تحصيلي به شرح مندرج در بند ۴شرايط فوق.

تبصره: در گواهي هاي صادره، نوع فعاليت بايد قيد گردد.

7.   فرم تكميل شده (موجود در سایت به آدرس: WWW.centinsur.ir) با الصاق يك قطعه عكس ۴×۳بر آن.

تذكرات مهم:

 

1.   گواهي‌هاي صادره شده توسط نمايندگان شركتهاي بيمه بايد طي نامه جداگانه‌اي به تأييد ادارات امور نمايندگان اين شركت ها در تهران برسد،  همچنين گواهي هاي صادر شده توسط كارگزاران رسمي بيمه به تأييد مديريت نظارت بر دفاتر خدمات بيمه اي، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران  رسيده باشد.

2.   متقاضيان دوره هاي قبل جهت شركت مجدد در آزمون بايد نسبت به ارسال كليه مدارك اقدام نمايند

3.   به مداركي كه ناقص باشد و يا بعد از تاريخ فوق به پست تحويل شود ترتيب اثر داده نمي شود و مدارك ارسالي و وجه پرداختي مسترد نخواهد شد.

ساير نكات:

1.   داوطلبان واجد شرايط بايد مدارك لازم را حداكثر تا پايان وقت اداري روز 31 مرداد 1392 با پست سفارشي به نشاني بيمه مركزي ايران واقع در تهران، خيابان آفريقا، نبش مريم، كد پستي ۱۹۱۵۷و يا صندوق پستي ۵۵۸۸ ـ ۱۹۳۹۵بفرستند.(ضمناً روي پاكت ارسالي جمله «آزمون كارگزاري» قيد گردد)

2.   ليست نهايي شركت كنندگان يك هفته قبل از آزمون در سايت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران درج خواهد شد.

3.   آزمون در تاريخ  21 شهریور 92  رأس ساعت ۹صبح در محل پژوهشكده بيمه به آدرس: تهران – سعادت آباد – ميدان كاج – خيابان سرو غربي – پلاك ۴۳ برگزار مي گردد. متقاضيان جهت دريافت كارت ورود به جلسه رأس ساعت ۸صبح مورخ 21 شهریور 92 در محل فوق الذكر حضور بهم رسانند.

مواد آزمون كتبي :

مواد آزمون عبارت اند از: اصول و كليات بيمه‌هاي بازرگاني، آيين نامه هاي مصوب شورايعالي بيمه از جمله آيين نامه شماره ۶و۸۳و ۷۱ و ضمائم آنها، مجموعه قوانين و مقررات بيمه هاي بازرگاني.

ضمناً برخي از منابع اين موضوعات در كتاب فروشي واقع در ساختمان پژوهشكده بيمه موجود مي‌باشد.

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران