ما را حمایت کنید
 

اطلاعيه‌ درباره‌ تاريخ‌، نحوه‌ پرينت ‌ كارت‌ و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون استخدامي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در‌ سال 1391

تاریخ انتشار: 1391/07/25
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

اطلاعيه‌ درباره‌ تاريخ‌، نحوه‌ پرينت ‌ كارت‌ و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون استخدامي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در‌ سال 1391

ضمن‌ آرزوي‌ موفقيت‌ براي‌ خواهران‌ و برادران‌ داوطلبي‌ كه‌ درآزمون‌ استخدامي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشوردر‌ سال 1391ثبت‌ نام‌ نموده‌ اند، بدين‌ وسيله‌ به‌اطلاع‌ مي‌رساند آزمون در صبح و عصر روز جمعه 28/7/91 در17 شهرستان (به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد.كارتهاي شركت در آزمون براي كليه داوطلبان از روز سه شنبه 25/7/1390 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» اين‌ اطلاعيه‌ بر روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و داوطلبان پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالي مي‌بايستي "مطابق بند «ب» اين اطلاعيه"   به حوزه هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمايند.

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون

كارتهاي‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه داوطلبان از روز سه شنبه 25/7/1391 براي مشاهده و پرينت بر روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ ‌ در آزمون‌، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت سازمان سنجش به نشانی:   www.sanjesh.orgمراجعه و با وارد نمودن اطلاعات درخواستي يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بنابراين داوطلبان براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس نيمروز برگزاري ، تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون ، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.


ب – آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون

آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون‌كليه‌داوطلبان‌ به‌ شرح‌ جدول‌شماره‌ 2 مي باشد.

ج-داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است به شرح زير   اقدام نمايند.(مختص داوطلبان استانهاي آذربايجان غربي-سمنان-كردستان-مركزي-البرز-گلستان-كرمان و قم )

1-با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1 ،2، 4،5 ،6 ،12،13،14و15(شامل نام خانوادگي و نام ، سال تولد، شماره شناسنامه‌، كد ملي ، تاريخ فارغ التحصيلي ،سهميه ايثارگري،سهميه معلولين ومحل جغرافيايي مورد تقاضا جهت استخدام )كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند ،لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور از طريق لينك مربوط حداكثر تا تاريخ 28/7/91 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:   www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات ،نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.
شايان ذكر است چنانچه موارد اصلاح شده مغاير با ضوابط آزمون باشدمورد يا موارد اصلاحي لحاظ نخواهد شدو در صورتيكه نسبت به بندهاي 3، 9 و 10 (جنس ، مقطع تحصيلي و رشته شغلي مورد تقاضا) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 26و 27/7/91 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 17 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه ي رفع نقص براساس جدول شماره 2 مراجعه نمايند.

2-چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي باشد ويا چنانچه عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله ، واضح نبودن عكس واشتباه عكس مي باشد و يا چنانچه موفق به پرينت كارت  شركت در آزمون نشده ايد ضروري است در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 26و27/7/91 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 17 با بهمراه داشتن 2 قطعه عكس 4 ´ 3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار شخصاً به باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه (براساس جدول شماره 2 ) مراجعه نمايندوموضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.
تبصره:داوطلبان استانهاي خوزستان-زنجان-سيستان و بلوچستان-فارس-قزوين و همدان لازم است درخصوص رفع اشكال كارت شركت در آزمون باتوجه به توضيحات مندرج در ذيل كارت شركت در ازمون براساس جدول شماره 2 اطلاعيه شخصاَ به باجه رفع نقص مراجعه نمايند.

د- تذكرهـاي مـهم
1- همزمان با قرار گرفتن كارت شركت در آزمون بر روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:   www.sanjesh.org بمنظور آگاهي بيشتر داوطلبان از ضوابط آزمون ، برگ راهنماي شركت در آزمون نيز بر روي سايت قرار داده مي شودتا هر داوطلب با مطالعه دقيق آن براي حضور در جلسه آزمون و پاسخگويي به سوالات اقدام نمايند.در صورت ضرورت داوطلبان مي توانند از آن پرينت تهيه نمايند.
2- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.
3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.
4- درهاي ورودي ِحوزه هاي امتحاني صبح راس‌ ساعت‌ 30/7 (هفت وسي صبح) و در نوبت عصر ساعت 00/14 (دو بعدازظهر)بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصيه مي‌شود قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در جلسه آزمون حاضر باشند. شروع فرآيند برگزاري آزمون در نوبت صبح راس‌ ساعت‌ 00/8 (هشت صبح) و در نوبت بعدازظهرراس ساعت 30/14 (دو و نيم بعدازظهر) آغاز مي‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهاي امتحاني به حوزه امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد.
5-داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، بي سيم، جزوه، كتاب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند.

 

 

جهت مشاهده جدول شماره يك – شهرستان محل برگزاري آزمون ‌ استخدامي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشوردر‌ سال 1391 اینجا و اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده جدول شماره دو –نشاني محل رفع نقص كارت داوطلبان آزمون ‌ استخدامي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشوردر‌ سال 1391 اینجا کلیک کنید.

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران