ما را حمایت کنید
 

اسامی قبول شدگان آزمون گمرک مورخ 18/6/90

تاریخ انتشار: 1390/09/25
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

با آرزوي موفقيت براي پذيرفته شدگان مرحله نخست آزمون استخدامي مورخ 18/6/90 گمرك جمهوري اسلامي ايران بدينوسيله به آگاهي ميرساند ، لازم است كليه افراد با همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي جهت انجام مصاحبه تخصصي بر اساس جدول زمانبندي ( پيوست ) در محل هاي تعيين شده حضور يابند .بديهي است عدم حضور به موقع در محل ها و تاريخ هاي تعيين شده به منزله انصراف از انجام مراحل استخدامي در گمرك جمهوري اسلامي ايران تلقي شده و انجام مصاحبه به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.


نكات مهم :

1-فهرست پيش رو به تعداد سه برابر ظرفيت پذيرش بوده و بمنزله پذيرش قطعي نمي باشد.

2-در محلهايي كه هيچ يك از داوطلبان نمره حد نصاب لازم را كسب نكرده اند كليه شركت كنندگان به مصاحبه دعوت شده اند.

3-در اين مرحله هيچ يك از نفرات بعنوان اصلي يا ذخيره شناخته نشده اند و پس از انجام مصاحبه و اعمال الويتهاي مندرج در متن آگهي نسبت به تعيين پذيرفته شدگان نهايي بميزان 5/1 برابر ظرفيت پذيرش جهت انجام مراحل بعد آنان اقدام خواهد شد.

4-از پذيرفته شدگان رشته شغلي مامور گارد و انتظامات بجاي انجام مصاحبه تخصصي تست آمادگي جسماني بعمل خواهد آمد. بديهي است اين دسته از پذيرفته شدگان مي بايست رأس ساعت 8 صبح در تاريخ مربوطه در محل انجام تست مذكور حضور داشته باشند.

5-نتايج نهايي بميزان 5/1 برابر ظرفيت پذيرش انشااله در نيمه دوم اسفند ماه از طريق پايگاه اينترنتي گمرك ايران اطلاع رساني خواهد شد.

6- مصاحبه تخصصي صبح ها از ساعت 30/8 الي13 و بعدظهرها از ساعت 14الي 30/17 خواهد بود. ضمنا" جداول مربوط به فهرست قبول شدگان ، نشاني محل انجام مصاحبه تخصصي و همچنين جدول زمانبندي مصاحبه فايل هاي پيوست مي باشند.     

اداره كل اموراداري گمرك ايران

فايلها
ghabooli list 0828.pdf 1.12 MB    
جدول زمانبندي مصاحبه.pdf 128.571 KB    
نشاني محل انجام مصاحبه تخصصي تست آمادگي جسماني.pdf 61.075 KB

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران