ما را حمایت کنید
 

اسامی قبول شدگان آزمون استخدامی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

تاریخ انتشار: 1390/09/16
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

بدینوسیله صورت اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مورخ 17/4/90 سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی به شرح ذیل اعلام می گردد. بر همین اساس پذیرفته شدگانی که در اولویت اصلی می باشند برای پیگیری مراحل بعدی و معرفی به هسته گزینش به اداره کل محل پست سازمانی مورد تقاضا مراجعه نمایند.


بدیهی است در خصوص آن دسته از پذیرفته شدگانی که به عنوان نفرات ذخیره انتخاب شده اند در صورت انصراف نفرات اصلی به ترتیب اولویت تعیین شده از طریق اداره کل مربوطه دعوت خواهند شد.

لینک نتایج

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران