ما را حمایت کنید
 

آگهی ششمین فراخوان عمومی جذب هیات علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز

تاریخ انتشار: 1391/09/29
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

ششمین فراخوان عمومی جذب هیات علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد البرز از میان واجدین شرایط به شرح جدول زیر عضو هیات علمی تمام وقت می پذیرد.

تذکر مهم: متقاضیان می بایست جهت ثبت نام به سایت الکترونیکی http://jazb.iau.ir  مراجعه نمایند. تاریخ ثبت نام: 20 آذرماه 1391 تا 20 دی آذرماه 1391

ردیف

نام واحد یا مرکز

نام مقطع

نام رشته

تعداد

جنسیت

توضیح

1

کرج

دکترا

برق – کد رشته 400

2

خانم و آقا

گرایش الکترونیک 1 نفر- گرایش مخابرات 1 نفر

2

کرج

دکترا

حسابداری – کد رشته 212

2

خانم و آقا

3

کرج

دکترا

حقوق – کد رشته 224

1

خانم و آقا

4

کرج

دکترا

روانشناسی – کد رشته 206

1

خانم و آقا

گرایش روانشناسی بالینی

5

کرج

دکترا

صنایع – کد رشته 402

2

خانم و آقا

گرایش صنایع

6

کرج

دکترا

مواد – کد رشته 406

2

خانم و آقا

گرایش متالورژی صنعتی

7

کرج

دکترا

مهندسی کامپیوتر – کد رشته 409

1

خانم و آقا

گرایش نرم افزار

8

هشتگرد

دکترا

حسابداری – کد رشته 212

2

خانم و آقا

9

هشتگرد

دکترا

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته203

1

خانم و آقا

10

هشتگرد

دکترا

معماری – کد رشته 601

2

خانم و آقا

گرایش مهندسی معماری

11

هشتگرد

دکترا

مهندسی کامپیوتر – کد رشته 409

2

خانم و آقا

گرایش نرم افزار

12

سماء کرج

کارشناسی ارشد

برق – کد رشته 400

2

خانم و آقا

گرایش الکترونیک 1 نفر – گرایش برق صنعتی 1 نفر

13

سماء کرج

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر – کد رشته 409

2

خانم و آقا

گرایش نرم افزار

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دیدگاه کاربران