ما را حمایت کنید
 

آگهی استخدام یک شرکت معتبر در زمینه پروژه های EPC واقع در تهران

تاریخ انتشار: 1393/02/29
تعداد دیدگاه: بدون دیدگاه
وضعیت آگهی:
غیر فعال
مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.

دعوت به همکاری یک شرکت معتبر در زمینه پروژه های EPC واقع در تهران

ردیف

عنوان شغلی

مدرک تحصیلی

سابقه

مهارت و تخصص های مورد نیاز

1

مهندسی ارشد برق

لیسانس / فوق لیسانس برق

8 سال

تسلط کامل به فرآیند مهندسی برق، تسلط کامل بر نحوه تولید و تهیه نقشه ها و مدارک فنی مرتبط با برق، آشنایی کامل با فرآیند طراحی و مهندسی، آشنایی کامل با نرم افزار auto cad، ETAP، dialuxو شناخت کافی از نرم افزارهای کاربردی عمومی مورد نیاز ، حداکثر سن 35 سال

2

مهندس برق

لیسانس / فوق لیسانس برق

6 سال

آشنایی کافی بر فرآیند مهندسی برق، آشنایی کافی به نحوه تولید و تهیه نقشه ها و مدارک فنی مرتبط با برق، آشنایی کامل با نرم افزار auto cad، ETAP، dialuxو شناخت کافی از نرم افزارهای کاربردی عمومی مورد نیاز ، حداکثر سن 35 سال

3

نقشه کش

دیپلم / فوق دیپلم

5 سال

تسلط کامل بر نقشه کشی برق و ابزار دقیق و کنترل ،آشنایی کامل با استانداردها و آیین نامه های مرتبط با نقشه کشی، آشنایی کامل با نرم افزار auto cad، حداکثر سن 30 سال

4

مهندس ارشد ابزار دقیق و کنترل

لیسانس / فوق لیسانس برق

8 سال

تسلط کامل به فرآیند مهندسی ابزار دقیق ، تسلط کامل بر نحوه تولید و تهیه نقشه ها و مدارک فنی مرتبط با ابزار دقیق و کنترل، آشنایی کامل با فرآیند طراحی و مهندسی، آشنایی کامل با نرم افزار auto cadو شناخت کافی از نرم افزارهای کاربردی عمومی مورد نیاز ، حداکثر سن 35 سال

5

مهندس ابزار دقیق و کنترل

لیسانس / فوق لیسانس برق

6 سال

آشنایی کافی با فرآیند مهندسی ابزار دقیق ، تسلط کامل بر نحوه تولید و تهیه نقشه ها و مدارک فنی مرتبط با ابزار دقیق و کنترل، آشنایی کامل با فرآیند طراحی و مهندسی، آشنایی کامل با نرم افزار auto cadو شناخت کافی از نرم افزارهای کاربردی عمومی مورد نیاز ، حداکثر سن 35 سال

6

مهندس پایپینگ و تاسیسات

لیسانس / فوق لیسانس مکانیک – جامدات

6 سال

آشنایی کافی با فرآیند مهندسی پایپینگ و تاسیسات ، آشنایی کافی با نحوه تولید و تهیه نقشه ها و مدارک فنی مرتبط با پایپینگ و تاسیسات ، آشنایی کامل با فرآیند طراحی و مهندسی، آشنایی کامل با نرم افزار auto cad، PDMSو شناخت کافی از نرم افزارهای کاربردی عمومی مورد نیاز ، حداکثر سن 35 سال

7

نقشه کش

دیپلم / فوق دیپلم

5 سال

تسلط کامل بر نقشه کشی مکانیک (تجهیزات بسته ای ، تجهیزات انتقال مواد و ارتباطی، تجهیزات ارتعاشی و یا خاص) و یا تسلط کامل به نقشه کشی پاپینگ و تاسیسات، آشنایی کامل با استانداردها و آیین نامه های مرتبط با نقشه کشی، آشنایی کامل با نرم افزار auto cadو PDMSدر خصوص قسمت پایپینگ و تاسیسات ، حداکثر سن 30 سال

8

مهندس سازه

لیسانس / فوق لیسانس عمران

6 سال

آشنایی کافی با فرآیند طراحی و مهندسی سازه های صنعتی، آشنایی کافی با نحوه تولید و تهیه نقشه ها و مدارک فنی مرتبط با سازه ، آشنایی کامل با نرم افزار auto cadو یکی از نرم افزارهای SAP، SAFEو ETABSو شناخت کافی از نرم افزارهای کاربردی عمومی مورد نیاز ، حداکثر سن 35 سال

9

مهندس سیویل

لیسانس / فوق لیسانس عمران

6 سال

آشنایی کافی با فرآیند طراحی و مهندسی محوطه سازی ،آشنایی کافی با نحوه تولید و تهیه نقشه ها و مدارک فنی مرتبط با سیویل ، آشنایی کامل با نرم افزار auto cadو نرم افزارهای تخصصی مرتبط و شناخت کافی از نرم افزارهای کاربردی عمومی مورد نیاز ، حداکثر سن 35 سال

10

نقشه کش

دیپلم / فوق دیپلم

5 سال

تسلط کامل بر نقشه کشی سازه و یا سیویل ، آشنایی کامل با استانداردها و آیین نامه های مرتبط با نقشه کشی، آشنایی کامل با نرم افزار auto cad، حداکثر سن 30 سال

11

مهندس طراحی کارخانه

لیسانس / فوق لیسانس فرآیند عمران

6 سال

آشنایی کافی با فرآیند طراحی و مهندسی جانمایی کارخانه ،آشنایی کافی با نحوه تولید و تهیه نقشه ها و مدارک فنی مرتبط با جانمایی کارخانه، آشنایی کافی در کنترل نقشه ها و مدارک طراحی مهندسی هر بخش و آشنایی کامل با تهیه گزارشات مختلف مرتبط با طراحی کارخانه  ، آشنایی کامل با نرم افزار auto cadو شناخت کافی از نرم افزارهای کاربردی عمومی مورد نیاز ، حداکثر سن 35 سال

12

مهندس فرآیند

لیسانس / فوق لیسانس فرآیند

6 سال

آشنایی کافی با فرآیند طراحی و مهندسی فرآیند ، آشنایی کامل با تهیه گزارشات مختلف مرتبط با فرآیند  ، آشنایی کامل با نرم افزار auto cadو شناخت کافی از نرم افزارهای کاربردی عمومی مورد نیاز ، حداکثر سن 35 سال

13

نقشه کش

دیپلم / فوق دیپلم

5 سال

تسلط کامل بر نقشه کشی فرآیند و طراحی کارخانه ، آشنایی کامل با استانداردها و آیین نامه های مرتبط با نقشه کشی، آشنایی کامل با نرم افزار auto cad، حداکثر سن 30 سال

14

مهندس تجهیز انتقال مواد

لیسانس / فوق لیسانس مکانیک – جامدات

4 سال

آشنایی کافی با فرآیند طراحی و مهندسی تجهیزات انتقال مواد، آشنایی کافی با نحوه تولید و تهیه نقشه ها و مدارک فنی مرتبط با تجهیزات انتقال مواد ، آشنایی کامل با نرم افزار auto cadو شناخت کافی از نرم افزارهای کاربردی عمومی مورد نیاز ، حداکثر سن 35 سال

 

ارسال رزومه به [email protected]

مهلت تماس این آگهی به پایان رسیده است.


دیدگاه کاربران